Dành cho giáo viênTài liệu

File PowerPoint tập huấn bộ sách Cánh Diều – Tất cả các môn

Tài liệu tập huấn bộ sách Cánh Diều
158

Tài liệu tập huấn bộ sách Cánh Diều

File PowerPoint tập huấn bộ sách Cánh Diều – Tất cả các môn: Toán, Tiếng việt, Đạo đức, Họa động trải nghiệm, TNXH là tài liệu hữu ích để các thầy cô tham khảo trong chương trình tập huấn giáo viên.

1. Slide bài giảng tập huấn giáo viên môn Toán

Slide bài giảng tập huấn giáo viên môn Toán

Link tải: /data/file/2020/08/07/file-powerpoint-tap-huan-bo-sach-canh-dieu-mon-toan.ppt

2. Slide bài giảng tập huấn giáo viên môn Tiếng Việt

Slide bài giảng tập huấn giáo viên môn Tiếng Việt

Link tải: /data/file/2020/08/07/file-powerpoint-tap-huan-bo-sach-canh-dieu-tiengg-viet.ppt

3. Slide bài giảng tập huấn giáo viên môn Đạo đức

Slide bài giảng tập huấn giáo viên môn Đạo đức

Link tải: /data/file/2020/08/07/file-powerpoint-tap-huan-bo-sach-canh-dieu-dao-duc.ppt

4. Slide bài giảng tập huấn giáo viên môn TNXH

Slide bài giảng tập huấn giáo viên môn TNXH

Link tải: /data/file/2020/08/07/file-powerpoint-tap-huan-bo-sach-canh-dieu-tnxh.ppt

5. Slide bài giảng tập huấn giáo viên môn Hoạt động trải nghiệm

Slide bài giảng tập huấn giáo viên môn Hoạt động trải nghiệm

Link tải: /data/file/2020/08/07/file-powerpoint-tap-huan-bo-sach-canh-dieu-hdtn.ppt

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

5 ( 1 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm