Học tậpTài liệu

Gà nhiều hơn thỏ 28 con. Chân gà nhiều hơn chân thỏ 40 chân. Hỏi có bao nhiêu con gà?

Bài toán gà và thỏ
39

Bài toán gà và thỏ

Gà nhiều hơn thỏ 28 con. Chân gà nhiều hơn chân thỏ 40 chân. Hỏi có bao nhiêu con gà? Hãy cùng Hoatieu.vn đi tìm lời giải của bài toán.

1. Gà nhiều hơn thỏ 28 con. Chân gà nhiều hơn chân thỏ 40 chân. Hỏi có bao nhiêu con gà?

Cách 1:

Giả sử số thỏ là 10 con => Số gà là: 10 + 28 = 38 con

Mỗi con gà có 2 chân, mỗi con thỏ có 4 chân nên:

Số chân gà là: 38 x 2 = 76 chân

Số chân thỏ là: 10 x 4 = 40 chân

Chân gà nhiều hơn chân thỏ: 76 – 40 = 36 chân

Thực tế chân gà nhiều hơn chân thỏ nên ta vẫn phải thêm bớt số gà, thỏ sao cho vừa. Để hiệu số gà, thỏ không đổi và hiệu số chân gà và thỏ tăng lên thì ta phải cùng bớt số gà, thỏ đi 1 lượng nhất định

Nếu gà, thỏ cùng bớt đi 1 con thì số chân gà sẽ bớt đi 2 còn số chân thỏ bớt đi 4 => Hiệu số chân gà, thỏ tăng thêm 2

=> Để hiệu số chân gà, thỏ tăng thêm 4 thì phải bớt gà, thỏ mỗi bên 2 con

=> Số gà là: 38 – 2 = 36 con

Số thỏ là: 36 – 28 = 8 con

Vậy có 8 con thỏ và 36 con gà

Gà nhiều hơn thỏ 28 con. Chân gà nhiều hơn chân thỏ 40 chân. Hỏi có bao nhiêu con gà?

Cách 2:

Gọi số con thỏ là a (con) (a > 0) => Số gà là: a + 28 con

Số chân gà là 2 x (a + 28) = 2a + 56

Số chân thỏ là: 4a

Ta có số chân gà hơn số chân thỏ là 40 chân nên:

2a + 56 – 4a = 40

<=> 56 – 2a = 40

=> a = 8

Vậy có 8 con thỏ và 36 con gà

2. Bài toán gà và thỏ

Sau đây, Hoatieu.vn gửi tới bạn đọc một số bài toán gà và thỏ khác:

Bài 1: Có 12 con vừa gà vừa thỏ đếm được 32 chân. Hỏi có mấy gà, mấy thỏ?

Giải:

Một con gà có 2 chân, một con thỏ có 4 chân.

Giá sử 12 con đều là thỏ thì số chân sẽ là:

12 × 4 = 48 (chân)

Số chân dôi ra là:

48 − 32 = 16 (chân)

Số chân dôi ra vì ta đã thay gà bằng thỏ. Mỗi lần thay một con gà bằng 1 con thỏ thì số chân dôi ra là:

4 − 2 = 2 (chân)

Số gà là:

16 : 2 = 8 (con)

Số thỏ là:

12 – 8 = 4 (con)

Vậy có 4 con thỏ và 8 con gà

Bài 2:

Vừa gà vừa thỏ,

Chạy vòng trong sân,

4 chú vừa tròn,

10 chân đếm chẵn.

Hỏi có bao nhiêu con gà và thỏ?

Giải:

Một con gà có 2 chân, một con thỏ có 4 chân.

Giá sử 4 con đều là thỏ thì số chân sẽ là:

4 × 4 = 16 (chân)

Số chân dôi ra là:

16 − 10 = 6 (chân)

Số chân dôi ra vì ta đã thay gà bằng thỏ. Mỗi lần thay một con gà bằng 1 con thỏ thì số chân dôi ra là:

4 − 2 = 2 (chân)

Số gà là:

6 : 2 = 3 (con)

Số thỏ là:

4 – 8 = 1 (con)

Vậy có 1 con thỏ và 3 con gà

Bài 3: Một số gà và thỏ được nhốt chung trong một lồng, đếm số đầu thì được 35 đầu, nếu đếm chân thì có 94 cái chân. Hỏi trong lồng nhốt bao nhiêu gà, bao nhiêu thỏ

Trên đây, Hoatieu.vn đã gửi đến bạn đọc lời giải của bài toán Gà nhiều hơn thỏ 28 con. Chân gà nhiều hơn chân thỏ 40 chân. Hỏi có bao nhiêu con gà? Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu.