Dành cho giáo viênTài liệu

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1 sách Cánh Diều học kỳ 2

Kế hoạch bài dạy môn TNXH lớp 1 sách Cánh Diều kỳ II
97

Kế hoạch bài dạy môn TNXH lớp 1 sách Cánh Diều kỳ II

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1 sách Cánh Diều học kỳ 2 theo chương trình GDPT mới để các thầy cô tham khảo phục vụ cho công tác soạn giáo án. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

Giáo án môn TNXH theo chương trình mới

Bài 12: CHĂM SÓC, BẢO VỆ CÂY TRỒNG VÀ VẬT NUÔI

I. MỤC TIÊU

Sau bài học, HS đạt được:

* Về nhận thức khoa học:

– Nêu và thực hiện được một số việc phù hợp để chăm sóc, bảo vệ cây trồng:và vật nuôi

– Nêu được tình huống an toàn hoặc không an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật.

* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:

Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về hành động có thể gây mất an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật.

* Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:

– Có ý thức chăm sóc, bảo vệ cây và các con vật.

– Có ý thức giữ an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật.

II. ĐỒ DÙNG, THIẾT BỊ DẠY HỌC

– Các hình ảnh trong SGK.

– Phiếu bài tập. Bảng phụ giấy A4.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

MỞ ĐẦU

– Kiểm tra bài cũ: Kể tên các cây, con vật xung quanh em,

– Liên hệ vào bài học mới “ Chăm sóc, bảo vệ cây trồng và vật nuôi ”.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1

Hoạt động của GV

Hoạt động HS

Hoạt động 1: Khởi động

HS hát bài Lý cây xanh

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

1. Giới thiệu bài:

2. Dạy bài mới:

Hoạt động 1: Tìm hiểu hoạt động chăm sóc và bảo vệ cây trồng

* Mục tiêu: Biết chăm sóc cây trồng và có ý thức chăm sóc, bảo vệ cây.

*Cách tiến hành

Bước 1: Tổ chức làm việc theo cặp

-Yêu cầu HS quan sát hình trang 80, 81 (SGK ).

– GV hướng dẫn từng cặp HS mô tả ý nghĩa các hình trong SGK.

– HS tóm tắt vào bảng hoặc giấy A4 về những việc cần làm để chăm sóc cây, thể thể hiện.

Bước 3: Tổ chức làm việc theo nhóm

-Từng cặp chia sẻ với các bạn trong nhóm sản phẩm của cặp mình.

Bước 3: Tổ chức làm việc cả lớp

– Các nhóm HS treo sản phẩm trên bảng.

– Cử đại diện trong mỗi nhóm giới thiệu về sản phẩm của nhóm về việc cần làm để chăm sóc cây trồng. Một số HS đặt câu hỏi và nhận xét phần giới thiệu của các bạn,

Bước 4: Củng cố

– HS nêu: Sau bài học này, em đã học được điều gì ?

– GV nhắc nhở HS cần thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ cây ở nhà và ở nơi công cộng. Cẩn thực hiện trồng nhiều cây để giữ môi trường xung quanh thêm xanh, sạch, đẹp.

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

Hoạt động 2: Đóng vai, xử lý tình huống

* Mục tiêu:

HS có ý thức bảo vệ cây trồng nơi công cộng.

* Cách tiến hành

Bước 1: Tổ chức làm việc nhóm

GV tổ chức từng nhóm đóng vai, xử lý tình huống như gợi ý trang 81 (SGK ), khuyến khích HS xây dựng thêm kịch bản.

Bước 2: Tổ chức làm việc cả lớp

Từng nhóm bốc thăm lên đóng vai thể hiện tình huống mà nhóm vừa thực hiện dựa trên tình huống trong SGK và nhóm bổ sung.

– Một số HS của nhóm khác đặt câu hỏi và nhận xét nhóm bạn.

Bước 3: Củng cố

– HS nêu: Sau tình huống này, em đã rút ra được điều gì ?

Hoạt động 3: Củng cố và hoạt động nối tiếp

– GV nhận xét tiết học, khen những HS học tốt.

– HS hát

– HS lắng nghe

– HS quan sát và thảo luận theo nhóm đôi.

– HS trao đổi theo nhóm.

– HS trình bày.

– HS trả lời và lắng nghe.

– HS đóng vai theo nhóm.

– HS trình bày.

– HS đặt câu hỏi cho các nhóm và các nhóm trình bày.

TIẾT 2

Hoạt động của GV

Hoạt động HS

2. Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi

KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 3: Tìm hiểu hoạt động chăm sóc và bảo vệ vật nuôi

Mục tiêu:

Biết chăm sóc một số vật nuôi và có ý thức chăm sóc, bảo vệ vật nuôi.

* Cách tiến hành

Bước 1: Hướng dẫn HS quan sát tranh và đặt câu hỏi

GV hướng dẫn HS khai thác các hình trang 82 (SGK ): Các bạn trong hình đang làm gì ? (cho gà ăn, cho bò ăn, cho chó đi tiêm phòng, cùng người lớn che ấm cho gia súc,… ). Theo em, những việc làm này có tác dụng gì đối với các con vật ?

Bước 2: Tổ chức làm việc theo cặp

-Yêu cầu HS quan sát hình trong SGK trang 82.

– GV hướng dẫn từng cặp HS mô tả ý nghĩa các hình trong SGK.

– HS tóm tắt vào bảng hoặc giấy A4 về những việc cần làm để chăm sóc các con vật bằng sơ đồ hoặc hình vẽ. GV khuyến khích HS thể hiện những năng lực mà HS có thể thể hiện.

Bước 3: Tổ chức làm việc nhóm

Từng cặp chia sẻ với các bạn trong nhóm sản phẩm của cặp mình. Các nhóm HS treo sản phẩm trên bảng và chia sẻ trước lớp (nếu có thời gian ).

Bước 4: Tổ chức làm việc cả lớp

Đại diện HS giới thiệu sản phẩm của nhóm về việc cần làm để chăm sóc các vật nuôi. Yêu cầu một số HS đặt câu hỏi và nhận xét phần giới thiệu của các bạn.

Bước 5: Củng cố

– HS nêu: Sau bài học này, em đã học được điều gì ?

-GV nhắc lại: Chúng ta không nên ngắt hoa, bẻ cành nơi công cộng, cân nhắc.

– GV nhắc nhở HS cần thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ cây ở nhà và ở nơi công cộng,

Cần thực hiện trồng nhiều cây để giữ môi trường xung quanh thêm

vòng cộng

Hoạt động 4:

+ Cách tiến hành GV tổ chức từng nhóm đóng vai, xử lý tình huống như gợi ý trong SGK, khuyến Từng nhóm bốc thăm lên đóng kịch thể hiện tình huống mà nhóm vừa thực Một số HS của nhóm khác đặt câu hỏi và nhận xét nhóm bạn.

Bước 3: Củng cố

– HS nêu: Sau tình huống này, em đã rút ra được điều gì ?

– GV nhắc lại: Không đánh đập chó, mèo và vật nuôi, có thể bị chúng cắn lại. Chúng ta không nên ăn thịt thú rừng, không nuôi giữ những con vật hoang dã, chúng ta cần thà động vật hoang dã về với môi trường sống tự nhiên của chúng.

– GV nhắc nhở HS cần thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ vật nuôi ở nhà và ở nơi công cộng.

ĐÁNH GIÁ

– GV phát cho hs các tranh BT3 HS làm bài.

3. Hoạt động nối tiếp.

– GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.c tập của HS.

– HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi.

– HS thảo luận nhóm và trình bày.

– HS trình bày trước lớp và trả lời các câu hỏi do các nhóm đặt ra.

– HS trả lời.

– HS lắng nghe.

– Các nhóm bóc thăm đóng vai và xử lí các tình huống.

– HS trả lời.

– HS lắng nghe.

– HS lắng nghe.

– HS lắng nghe.

– HS thảo luận nhóm

TIẾT 3

Hoạt động của GV

Hoạt động HS

3. Một số cây và con vật có thể không an toàn khi tiếp xúc

KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 5: Nhận biết một số cây và con vật có thể không an toàn khi tiếp xúc

* Mục tiêu

Nêu được một số cây và con vật có thể không an toàn khi tiếp xúc.

* Cách tiến hành:

Bước 1: Tổ chức làm việc theo cặp

– GV hướng dẫn từng cặp HS thay nhau hỏi và trả lời. Cứ như vậy trao đổi cho đến hết 6 hình trong SGK.

Bước 2: Tổ chức làm việc nhóm

– GV có thể hướng dẫn HS cách trình bày hoặc các sáng tạo theo sáng kiến của từng nhóm.

Bước 3: Tổ chức làm việc cả lớp

– Hình 2: Gai xương rồng đâm vào tay có thể gây viêm nhiễm, mưng mủ. mủ cây xương rồng có thể làm phồng rộp da và niêm mạc mắt.

– Hình 4: Con chó không đeo rọ mõm: Sẽ rất nguy hiểm khi để chó chạy ngoài đường mà không đeo rọ mõm, chó có thể cắn người và truyền bệnh dại,… Gần đây có rất nhiều trường hợp trẻ em bị chó cắn chết.

– Hình 5: Sâu róm có màu sắc sặc sỡ, có gai và lông để nguỵ trang và tự vệ. Khi bị chạm vào, chúng xù lên những chùm lông hoặc gai để tấn công. Gại sâu có dạng đầu nhọn hoặc phân nhánh, có thể gây độc trực tiếp hoặc nối với hạch chứa nọc độc chân. Những cái lông chích của sâu róm trông giống như sợi thuỷ tinh có thể gãy rời khỏi thân sâu, bám trên da người và gây triệu chứng ngộ độc. Lông sâu trên da không bị thoái biến đi mà mắc lại suốt cả năm sau khi bị ngộ độc, gây ra những cơn đau bất chợt trong suốt thời gian này, đặc biệt nguy hiểm khi ở mắt.

– Hình 6: Con rắn có nọc rất độc, khi cắn có thể gây chết người.

Bước 4: Củng cố

– GV nhắc nhở HS:

+ Cần cẩn trọng khi tiếp xúc với một số cây và con vật.

+ Không ngắt hoa, bẻ cành cây vừa giữ vẻ đẹp của cây vừa tránh tiếp xúc với gai và nhựa của cây, có thể gây bỏng, phồng rộp,…

+ Khi không may bị gai đâm, nhựa cây dính vào da, mắt ; các con vật cắn,… cần rửa sạch vết thương bằng nước sạch và nói ngay với bạn bè, người thân cùng trợ giúp.

-Yêu cầu HS về nhà tiếp tục tìm hiểu thêm các cây, con vật có xung quanh nhà, khu vực nơi em sống và vườn trường có thể gây nguy hiểm, không an toàn khi tiếp xúc. Ghi chép và chia sẻ với các bạn ở buổi học sau.

Hoạt động 6: Tìm hiểu một số việc làm an toàn hoặc không an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật

* Mục tiêu:

Nhận biết được một số hành động có thể không an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật.

* Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc theo nhóm đôi

– GV hướng dẫn từng cặp HS mô tả ý nghĩa của các hình trang 85 (SGK ) và trao đổi việc làm nào là không an toàn, an toàn ? Vì sao ?

Bước 2: Tổ chức làm việc nhóm

– Từng HS chia sẻ thêm một số hành động khác hay xảy ra đối với các em và ở địa phương gây mất an toàn khi tiếp xúc với cây cối và con vật.

– GV hướng dẫn mỗi nhóm làm một bảng cảnh báo về những việc làm không an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật.

Bước 3: Tổ chức làm việc cả lớp

– Đại diện nhóm lên giới thiệu sản phẩm của nhóm. Các HS còn lại sẽ đặt câu hỏi và nhận xét phần giới thiệu của các bạn.

– GV hỏi một số câu hỏi và giải thích thêm cho HS các câu hỏi sau:

+ Vì sao không nên kéo đuôi chó, mèo ? (Vì: có thể bị chó, mèo cào hoặc cắn lại gây tổn thương da. Chó và mèo có thể gây bệnh dại, khi bị cắn cần phải theo dõi và phải đi tiêm phòng dại,… )

+ Vì sao không nên đùa nghịch trước đầu trâu, bò ?

+ Vì sao không nên chọc vào các tổ ong, tổ kiến ? Bước 4: Củng cố

– HS nêu ngắn gọn: Sau phần học này, em rút ra được điều gì ?

– GV nhắc nhở HS:

+ Khi tiếp xúc với một số cây và con vật, chúng ta cần cẩn thận để tránh xảy ra những tổn thương đáng tiếc cho cơ thể và những người xung quanh. Chúng ta cần bác cho người thân và bạn bè giúp đỡ nếu bị thương khi tiếp xúc với cây hay con vật.

+ Đối với HS ở vùng nông thôn, miền núi, cần nhắc nhở thêm việc không che tổ kiến ; không chơi đùa trước các con vật như trâu, bò,… để tránh bị húc có thể gây bị thương hoặc chết người.

+ Yêu cầu HS về nhà tiếp tục tìm hiểu thêm các cây và con vật có xung quanh. nhà, khu vực nơi em sống và vườn trường có thể gây mất an toàn.

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

Hoạt động 7: Xử lí tình huống: Một số việc làm an toàn hoặc không an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật

Bước 1: Tổ chức làm việc nhóm

– GV tổ chức từng nhóm đóng vai, xử lý tình huống như gợi ý trong SGK, khuyến khích HS xây dựng thêm kịch bản.

Bước 2: Tổ chức làm việc cả lớp

– Từng nhóm bốc thăm lên đóng kịch thể hiện tình huống mà nhóm vừa thực hiện dựa trên tình huống trong SGK và nhóm bổ sung.

– Cử một số HS của nhóm khác đặt câu hỏi và nhận xét nhóm bạn.

Bước 3: Củng cố

– HS nêu: Sau tình huống này, em đã rút ra được điều gì ?

GV nhắc lại: Chúng ta không tự ý ngắt hoa, bẻ lá và ăn những quả lạ mọc ở bên đường hay trong rừng. Khi không may bị thương do cây cối hoặc con vật gây ra cần rửa sạch vết thương bằng nước sạch và báo ngay với bạn bè hoặc người thân gần nhất để trợ giúp.

IV. ĐÁNH GIÁ

– Cả lớp làm bài tập 6. Nếu đồng ý giơ tay k đồng ý thì không giơ tay.

3. Hoạt động nối tiếp.

– GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.c tập của HS.

– Các nhóm trình bày và lắng nghe.

– HS lắng nghe

– HS về nhà tìm hiểu thêm.

– HS làm việc theo nhóm đôi, lắng nghe cô hướng dẫn.

– HS trình bày.

– Đại diện nhóm trình bày.

– Hs Lắng nghe.

– HS trình bày

– HS lắng nghe

– HS đóng vai theo nhóm theo gợi ý.

– Các nhóm trình bày.

– HS thực hiện

– HS lắng nghe.

Vì nội dung giáo án rất dài, nên mời bạn tải file về để xem đầy đủ giáo án cánh diều kỳ 2.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm