Phổ biến Pháp luật

Giáo viên có bắt buộc phải tham gia thi giáo viên dạy giỏi không?

81

Việc thi giáo viên giỏi là một trong những căn cứ để đánh giá năng lực chuyên môn của giáo viên. Vậy giáo viên có bắt buộc phải tham gia thi giáo viên dạy giỏi không?

1. Giáo viên được tự nguyện tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi

Trước đây, theo Thông tư 49/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp mầm non cũng như tại Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT về Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông, giáo dục thường xuyên, không quy định việc giáo viên có bắt buộc phải thi giáo viên giỏi.

Nhưng Hội thi giáo viên dạy giỏi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

Có thể thấy, dù trước đây, việc tham gia thi giáo viên dạy giỏi chưa được quy định cụ thể có phải là trường hợp bắt buộc không nhưng trong thực tế, đây gần như là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi giáo viên.

Tuy nhiên, ngày 20/12/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông.

Cụ thể, tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 22 nêu rõ:

Nguyên tắc của Hội thi dựa trên sự tự nguyện của giáo viên, không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia Hội thi

Như vậy, chính thức từ 12/02/2020, giáo viên tham gia Hội thi giáo viên giỏi sẽ được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện và sẽ không bị ép buộc cũng như tạo áp lực. Do đó, không bắt buộc giáo viên phải tham gia thi giáo viên giỏi các cấp.

2. Không tham gia thi giáo viên dạy giỏi sẽ bị kỷ luật?

Theo quy định tại Điều 17 Luật Viên chức năm 2010, trong hoạt động nghề nghiệp, viên chức có nghĩa vụ thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao bảo đảm yêu cầu về thời gian và chất lượng. Đồng thời chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền.

Tuy nhiên, tại Điều 11 Luật Viên chức năm 2010, viên chức được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật. Ngoài ra, theo phân tích ở trên, giáo viên không bắt buộc phải tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi mà dựa trên sự tự nguyện.

Do đó, trong trường hợp Nhà trường phân công giáo viên đi thi giáo viên giỏi các cấp nhưng giáo viên không tự nguyện tham gia thì với quy định tại Thông tư 22 nêu trên, giáo viên này sẽ không bị kỷ luật với lý do không chấp hành nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp.

Nói tóm lại, giáo viên có quyền không tham gia thi giáo viên giỏi các cấp. Đây là quyền lợi chính đáng của mỗi giáo viên nên sẽ không bị kỷ luật vì lý do không chấp hành phân công của cấp có thẩm quyền.

Ngoài ra, độc giả có thể tham khảo thêm một số quy định khác liên quan đến giáo viên tại bài viết dưới đây:

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm