Dân sựHỏi đáp pháp luật

Giáo viên có quyền hạn gì?

Quy định pháp luật về quyền hạn giáo viên
81

Quy định pháp luật về quyền hạn giáo viên

Bên cạnh những nghĩa vụ dạy và gắn kết học sinh cũng như các công tác kết nối trường học với phụ huynh học sinh thì giáo viên cũng có những quyền hạn nhất định để nói lên vị trí của mình. Vậy, Quyền hạn của giáo viên bao gồm những gì? Bài viết này Hoatieu.vn sẽ giải đáp cho bạn.

1. Quyền hạn của giáo viên là gì?

Quyền hạn của giáo viên là những việc mà người có chuyên môn giảng dạy khi đứng trên bục giảng hay ở tại nhà trường được phép làm, được tự chủ quyết định và hưởng những ưu đãi đối với chức danh giáo viên của mình. Được pháp luật bảo vệ quyền lợi giúp giáo viên yên tâm công tác và phát huy năng lực của mình.

Giáo viên có quyền hạn gì?

2. Quyền của giáo viên Tiểu học

Theo quy định tại Điều 29 Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường tiểu học thì quyền hạn của giáo viên Tiểu học như sau:

“Điều 29. Quyền của giáo viên, nhân viên

1. Giáo viên, nhân viên có những quyền sau đây

a) Được hưởng tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi và các chính sách khác theo quy định; được thay đổi hạng chức danh nghề nghiệp; được bảo vệ nhân phẩm, danh dự, sức khỏe, hưởng các quyền lợi về vật chất, tinh thần theo quy định.

b) Được tự chủ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với sự hỗ trợ của tổ chuyên môn và nhà trường trong việc lựa chọn, điều chỉnh nội dung giáo dục; vận dụng các hình thức hoạt động và phương pháp giáo dục, đánh giá học sinh phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của nhà trường.

c) Được tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; được hưởng lương, phụ cấp theo lương và các chế độ chính sách khác theo quy định khi được cấp có thẩm quyền cử đi học tập, bồi dưỡng.

d) Được khen thưởng, tặng danh hiệu thi đua và các danh hiệu cao quý khác theo quy định.

đ) Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Giáo viên làm công tác chủ nhiệm, ngoài những quyền nêu tại khoản 1 của Điều này, còn có các quyền sau đây

a) Được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp mình chủ nhiệm.

b) Được dự các cuộc họp của hội đồng thi đua khen thưởng và các hội đồng khác khi giải quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh của lớp mình chủ nhiệm.

c) Được dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm.

d) Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 03 ngày liên tục.

đ) Được giảm giờ lên lớp hàng tuần và các quyền khác theo quy định.

3. Giáo viên làm công tác tổng phụ trách Đội được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.”

Như vậy, giáo viên tiểu học được hưởng tiền lương, phụ cấp và trợ cấp, ưu đãi theo quy định pháp luật. Được thay đổi hạng chức danh và được bảo vệ nhân phẩm, danh dự, sức khỏe… Được tự chủ trong quá trình giảng dạy, được tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn, được khen thưởng và hưởng các quyền khác theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm còn được có quyền dự giờ các tiết học, tham dự các cuộc họp, bồi dưỡng chuyên môn, giảm giờ dạy và cho phép học sinh nghỉ học không quá 3 ngày liên tục.

3. Quyền của giáo viên THCS, THPT

Theo quy định tại Điều 29 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường THCS và THPT thì quyền của giáo viên được quy định như sau:

“Điều 29. Quyền của giáo viên, nhân viên

1. Giáo viên, nhân viên có những quyền sau đây:

a) Được tự chủ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với sự phân công, hỗ trợ của tổ chuyên môn và nhà trường.

b) Được hưởng lương, chế độ phụ cấp, chính sách ưu đãi (nếu có) theo quy định; được thay đổi chức danh nghề nghiệp; được hưởng các quyền lợi về vật chất, tinh thần theo quy định.

c) Được tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, được hưởng nguyên lương, phụ cấp theo lương và các chế độ chính sách khác theo quy định khi được cấp có thẩm quyền cử đi học tập, bồi dưỡng.

d) Được hợp đồng thỉnh giảng, nghiên cứu khoa học tại các trường, cơ sở giáo dục khác hoặc cơ sở nghiên cứu khoa học với điều kiện bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ nơi mình công tác và được sự đồng ý của hiệu trưởng bằng văn bản.

đ) Được tôn trọng, bảo vệ nhân phẩm, danh dự và thân thể.

e) Được nghỉ hè và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật.

g) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Giáo viên làm công tác chủ nhiệm, ngoài các quyền quy định tại khoản 1 Điều này, có những quyền sau đây:

a) Được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp do mình làm chủ nhiệm.

b) Được dự các cuộc họp của hội đồng khen thưởng và hội đồng kỷ luật khi giải quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh của lớp do mình làm chủ nhiệm.

c) Được dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm.

d) Được quyền cho phép cá nhân học sinh có lý do chính đáng nghỉ học không quá 03 ngày liên tục.

đ) Được giảm định mức giờ dạy theo quy định.”

Như vậy, giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông được hưởng những quyền như tự chủ thực hiện nhiệm vụ theo chuyên môn; hưởng lương và những chế độ phụ cấp..; được học tập và nâng cao trình độ; được thỉnh giảng, nghiên cứu khoa học; được tôn trọng bảo vệ danh dự, nhân phẩm; được nghỉ hè và các ngày nghỉ khác theo quy định pháp luật; được quyết định cho học sinh nghỉ học nhưng không quá 03 ngày liên tục và các quyền khác…

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Tiết chào cờ có được tính vào tiết dạy không, Tổ trưởng tổ chuyên môn được giảm mấy tiết từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang Hoatieu.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm