Biểu mẫuThủ tục hành chính

Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo nổ, thuốc pháo nổ và thiết bị phụ kiện bắn pháo hoa nổ

Biểu mẫu Nghị định 137/2020/NĐ-CP
58

Biểu mẫu Nghị định 137/2020/NĐ-CP

Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo nổ, thuốc pháo nổ và thiết bị phụ kiện bắn pháo hoa nổ được ban hành kèm theo Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo. Mời các bạn tham khảo.

1. Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo nổ, thuốc pháo nổ và thiết bị phụ kiện bắn pháo hoa nổ là gì?

Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo nổ, thuốc pháo nổ và thiết bị phụ kiện bắn pháo hoa nổ là của cục cảnh sát quản lý hành chính vê trật tự xã hội cho phép tổ chức, doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu pháo nổ, thuốc pháo nổ.

2.  Mẫu Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo nổ, thuốc pháo nổ và thiết bị phụ kiện bắn pháo hoa nổ

Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo nổ, thuốc pháo nổ và thiết bị phụ kiện bắn pháo hoa nổ

 PHỤ LỤC I

(Kèm theo Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)

BỘ CÔNG AN
CỤC CẢNH SÁT QLHC VỀ TTXH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……./GP

GIẤY PHÉP
XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHÁO HOA N, THUC PHÁO N VÀ THIẾT BỊ PHỤ KIỆN BN PHÁO HOA N
(Có giá trị đến ngày …….. tháng …….. năm………….)

Xét hồ sơ đề nghị của …………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

Cho phép tổ chức, doanh nghiệp: …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………

Số CCCD/CMND/HC/CMQN: ………………………………………………………………………

Ngày cấp: ……../……../……….. Cơ quan cấp: …………………………………………………..

Được…(1) ………………………………………………………………………

Loại, số lượng: ….(2) …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Phương tiện vận chuyển: …………………………………………………………………….

Qua cửa khu: ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Hà Nội, ngày … tháng … năm….
…(3)…

Ghi chú:

(1) Ghi nhập khẩu hoặc xuất khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo hoa nổ, thiết bị phụ kiện bắn pháo hoa nổ.

(2) Ghi cụ thể loại, số lượng pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ, thiết bị phụ kiện bắn pháo hoa nổ. Trường hợp xuất khẩu, nhập khẩu số lượng lớn phải có bản phụ lục kèm theo.

(3) Chức danh, cấp hàm, họ tên và chữ ký của người cấp giấy phép.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm