Phổ biến Pháp luật

Giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên tuyển sinh 2021

Các giấy tờ cần thiết để xác nhận đối tượng ưu tiên tuyển sinh ĐH, CĐ 2021
46

Các giấy tờ cần thiết để xác nhận đối tượng ưu tiên tuyển sinh ĐH, CĐ 2021

Bản in

Giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên tuyển sinh 2021 gồm những giấy tờ gì? Các bạn thí sinh cần phải có giấy tờ chứng minh bố/mẹ đã được khen tặng Huân chương kháng chiến hoặc Huân chương chiến thắng, Huy chương kháng chiến hoặc Huy chương chiến thắng để được hưởng ưu tiên. Mời các bạn theo dõi phần hỏi đáp phía dưới để hiểu rõ hơn nhé!

1. Mẫu giấy xác nhận đối tượng ưu tiên

Chúng tôi sẽ giúp bạn biết chi tiết hơn về giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên trong đường link bên dưới đây. Sau khi điền đầy đủ thông tin, thí sinh đưa đơn lên các cấp có thẩm quyền xem xét và xác nhận.

Mẫu giấy xác nhận được hưởng chế độ ưu tiên

2. Hồ sơ để được hưởng ưu tiên theo đối tượng

Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên bảng photocopy;

Đối với những thí sinh là dân tộc thiểu số. Để hưởng đối tượng ưu tiên phải có:

Giấy chứng nhận 01 giấy khai sinh photocopy

Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tờ hợp pháp minh chứng thí sinh có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng (tính đến ngày thi đầu tiên của Kỳ thi THPT Quốc gia) và được xác minh là dân tộc tại Khu vực 1 trong thời gian học THPT.

Đối với những thí sinh thuộc gia đình có công với cách mạng hoặc con của người có công với cách mạng. Chuẩn bị bản photocopy giấy chứng nhận Quyết định trợ cấp. Phụ cấp đối với người có công của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Thí sinh xuất trình bản chính của các giấy tờ nói trên để các trường đối chiếu khi làm thủ tục nhập học.

3. Danh mục giấy tờ xác minh đối tượng ưu tiên

(Trích Điều 7 Quy chế tuyển sinh trình độ đại học theo Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT, ngày 07/5/2020)

ĐỐI TƯỢNG

HỒ SƠ MINH CHỨNG

NHÓM ƯU TIÊN 1

Đối tượng 01:

Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại Khu vực 1 quy định tại điểm c khoản 4 Điều 7 của Quy chế này;

+ Giấy khai sinh

+ Bản sao Hộ khẩu thường trú có công chứng

Đối tượng 02:

Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên, trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen;

+ Xác nhận của cơ quan quản lý và Bằng khen chiến sĩ thi đua

Đối tượng 03:

+ Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh”;

+ Giấy chứng nhận là thương binh, bệnh binh hoặc người được hưởng chính sách như thương binh .

+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1;

+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên;

+ Quyết định được cử đi học đối với là quân nhân, công an tại ngũ

+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định;

+ Bản sao Quyết định xuất ngũ

+ Các đối tượng ưu tiên quy định tại điểm i, k, l, m khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ưu đãi người có công với cách mạng;

+ Giấy chứng nhận là Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ cách mạng của Phòng lao động thương binh xã hội cấp.

– Đối tượng 04:

+ Con liệt sĩ;

+ Giấy chứng nhận là con Liệt sĩ của Phòng Lao động thương binh xã hội cấp

+ Con thương binh ; Con bệnh binh; Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;

+ Giấy chứng nhận là con thương, bệnh binh hoặc hưởng chính sách như thương binh có tỉ lệ mất sức lao động 81% trở lên của Phòng Lao động thương binh xã hội cấp.

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên;

+ Giấy chứng nhận là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên

+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động;

+Bảng sao có công chứng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động

+ Giấy khai sinh

NHÓM ƯU TIÊN 2

Đối tượng 05:

+ Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học;

+ Giấy chứng nhận là Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học

+ Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 12 tháng ở Khu vực 1 và dưới 18 tháng không ở Khu vực 1.

+ Giấy chứng nhận là Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học .

Đối tượng 06:

+ Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01;

+ Minh chứng bằng giấy khai sinh (khác dân tộc Kinh)

+ Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%;

+ Giấy xác nhận của Phòng Lao động thương binh xã hội là con thương, bệnh binh hoặc hưởng chính sách như thương binh.

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%;

+ Giấy xác nhận của Phòng Lao động thương binh xã hội là con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

+ Con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

+ Giấy xác nhận của Phòng Lao động thương binh xã hội là con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

+ Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế có giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

+ Huân chương, huy chương Kháng chiến hoặc Chiến thắng do tham gia nghĩa vụ quốc tế

+ Quyết định trợ cấp 1 lần của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội)

+ Con của người có công giúp đỡ cách mạng;

+ Giấy xác nhận của Phòng Lao động thương binh và xã hội là con của người có công giúp đỡ cách mạng.

Đối tượng 07:

+ Người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH- BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ GDĐT quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện;

+ Giấy xác nhận “Khuyết tật nặng” do Ủy Ban Nhân dân Xã cấp.

+ Người lao động ưu tú thuộc tất cả các thành phần kinh tế được từ cấp tỉnh, Bộ trở lên công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

+ Danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân được công nhận từ cấp tỉnh, Bộ trở lên, bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

+ Giáo viên đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành sư phạm;

+ Giấy xác nhận đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên của Trường đang công tác

4. Một số câu hỏi về giấy tờ ưu tiên thi Đại học, cao đẳng

Thí sinh Trần Thị Khánh Linh (Vĩnh Phúc): Tôi đang chuẩn bị làm hồ sơ đăng ký thi THPT Quốc gia năm 2016. Bố tôi là người tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1952 và được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến. Tôi đã tìm hiểu thông tin và được biết tôi sẽ được hưởng ưu tiên trong xét tuyển đại học, cao đẳng, thuộc đối tượng 03. Nhưng cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ tại trường trả lời, nếu bố tôi hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 và được nhận Huân chương kháng chiến thì tôi mới được hưởng ưu tiên. Tôi xin hỏi, như vậy có đúng không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời: Theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành: “Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế có giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng “.

Giấy tờ để được hưởng, gồm:

Như vậy, bố thí sinh Trần Thị Khánh Linh là người tham gia hoạt động kháng chiến đã được tặng “Huân chương kháng chiến” thì đủ điều kiện để được hưởng ưu tiên.

Thí sinh Hồ Trương Nhật Trúc (Đà Nẵng): Bố tôi tham gia nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia từ năm 1980 đến năm 1986 và được trao tặng Huân chương kháng chiến hạng Ba. Sau đó bố tôi có quyết định chuyển ngành về công tác tại Công ty Thủy sản miền Trung, đến năm 2006 thì nghỉ hưu và hiện hưởng lương hưu, chế độ người có công với cách mạng hàng tháng. Tôi tham khảo thông tin và được biết tôi thuộc đối tượng ưu tiên 06, được cộng 1 điểm với điều kiện là phải có giấy trợ cấp 1 lần và Huân chương. Tuy nhiên, bố tôi là bộ đội chuyển ngành thì không có giấy trợ cấp 1 lần, chỉ có quyết định chuyển ngành, vậy tôi có được tính điểm ưu tiên không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời: Theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành: “Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế có giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng”.

Giấy tờ để được hưởng, gồm:

Như vậy, nếu bố của thí sinh Hồ Trương Nhật Trúc đã được tặng “Huân chương kháng chiến” thì thí sinh đủ điều kiện để được hưởng ưu tiên.

Thí sinh Huỳnh Nga (Long An): Ba tôi có Giấy chứng nhận được huy hiệu về nghĩa vụ quốc tế 1983, Giấy quyết định thăng quân hàm từ Binh nhất lên Hạ sỹ và Giấy quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ký vào năm 2014. Vậy tôi có được xét hưởng điểm đối tượng ưu tiên trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016 không? Người hưởng chế độ theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và người được hưởng chế độ theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ khác nhau ở điểm nào?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời: Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ Quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Như vậy Nghị định số 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, trong đó có đối tượng “là người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế”.

Minh chứng của đối tượng này là giấy tờ chứng minh đã được khen tặng Huân chương kháng chiến hoặc Huân chương chiến thắng; Huy chương kháng chiến hoặc Huy chương chiến thắng.

Thí sinh Nguyễn Minh Tiến (TP. Hồ Chí Minh): Mẹ tôi là bộ đội hoạt động cách mạng từ năm 1968 đến năm 1975, được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến hạng Ba. Vậy trường hợp của tôi có thuộc đối tượng ưu tiên 06 trong tuyển sinh đại học năm 2016 không? Nếu có thì tôi cần nộp những giấy tờ gì?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời: Theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành: “Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế có giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng”.

Giấy tờ để được hưởng, gồm:

Mẹ của thí sinh Nguyễn Minh Tiến được trao tặng Huân chương kháng chiến thì thí sinh được hưởng chế độ ưu tiên là phù hợp với quy định.

Thí sinh Tiến cần photo Huân chương của mẹ thí sinh (kèm giấy khai sinh) xuất trình cho đơn vị tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Thí sinh Trâm Anh: Bố tôi tham gia làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào năm 1977 đến năm 1981. Tôi được hưởng chế độ ưu tiên “con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế”. Nhưng quyết định trợ cấp 1 lần được cấp bởi Bộ Tư lệnh Quân khu 4, không phải của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, vậy tôi có được công nhận để cộng điểm không? Để được hưởng chế độ cộng điểm thì phải có cả giấy tờ chứng minh đã được khen tặng Huân, Huy chương kháng chiến và quyết định trợ cấp 1 lần hay chỉ cần 1 trong 2 giấy tờ này?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời: Nếu bố của thí sinh Trâm Anh được nhận Quyết định trợ cấp do Bộ tư lệnh Quân khu 4 cấp thì không phù hợp với quy định của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Thí sinh Trâm Anh có thể nộp giấy tờ chứng minh đã được khen tặng Huân chương kháng chiến hoặc Huân chương chiến thắng; Huy chương kháng chiến hoặc Huy chương chiến thắng để được hưởng ưu tiên theo quy định.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm