Phổ biến Pháp luật

Hà Nội ban hành 2 tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa mới

58

Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa mới 2021

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1157/QĐ-UBND về Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký Quyết định số 1157/QĐ-UBND ban hành quy định lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, áp dụng từ năm học 2021-2022.

Theo Quyết định số 1157/QĐ-UBND có hai tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông, trong mỗi tiêu chí bao gồm nhiều nội dung.

Tiêu chí 1: Sách giáo khoa phù hợp với đặc điểm kinh tế – xã hội của địa phương.

Tiêu chí này bao gồm 4 nội dung:

Sách giáo khoa phải bảo đảm tính kế thừa, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của Thủ đô và cộng đồng dân cư, góp phần hình thành và phát triển nhân cách con người Thăng Long – Hà Nội thanh lịch, văn minh;

Sách giáo khoa có kiến thức hiện đại, cập nhật, có khả năng vận dụng, liên hệ thực tế cuộc sống, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực, quốc tế;

Sách giáo khoa góp phần phát triển giáo dục toàn diện nhằm đào tạo nguồn lao động có tri thức, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Hà Nội – thành phố sáng tạo;

Sách giáo khoa phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh.

Tiêu chí 2: Sách giáo khoa phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Tiêu chí này bao gồm 3 nội dung cơ bản, đó là:

Sách giáo khoa phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng và kế hoạch giáo dục tại cơ sở giáo dục;

Sách giáo khoa phù hợp với năng lực học tập của học sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh học tập tích cực và hiệu quả;

Sách giáo khoa tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2021-2022, học sinh lớp 2 và lớp 6 trên cả nước sẽ thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với sách giáo khoa mới.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm