Dành cho giáo viênTài liệu

Hướng dẫn chấm bài sinh hoạt chuyên môn của giáo viên

Cách chấm bài mô đun của giáo viên
64

Cách chấm bài mô đun của giáo viên

Hướng dẫn chấm bài sinh hoạt chuyên môn của giáo viên mà Hoatieu.vn giới thiệu sau đây giúp thầy/cô dễ dàng hơn trong việc thực hiện đánh giá phần tự luận của chương trình tập huấn giáo viên.

Hướng dẫn chấm bài đồng nghiệp

B1: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình

B2: Vào mục “Hỗ trợ đồng nghiệp

B3: Vào lớp học LMS, xuất hiện cửa sổ “Lớp tôi đang dạy

Hướng dẫn chấm bài sinh hoạt chuyên môn của giáo viên

B4: Nhấn chuột vào cột số lượng học viên

Cửa sổ quản lý học sinh xuất hiện, chọn mục “Chấm bài luận

Cách chấm bài mô đun của giáo viên

B5: Chọn học viên để chấm tại mục” Chọn học viên”, tích vào ô đó chọn học viên để chấm rồi Enter.

Khi đó xuất hiện cửa sổ chấm bài của học viên

Hướng dẫn chấm bài mô đun của giáo viên

B6: Tích vào kí hiệu bút ở từng câu hỏi để chấm bài

Lưu ý: Mỗi câu hỏi có thể có nhiều ý thì phải chấm hết các ý, mỗi lần chấm xong phải ấn nút “Cập nhật” để lưu điểm của câu đó

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM CÁC CÂU HỎI

I. Đánh giá các câu trả lời cho năm (05) câu hỏi tự luận liên quan đến sinh hoạt của tổ nhóm chuyên môn

A. Yêu cầu cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đại trà thực hiện:

1. Xem toàn bộ các videos liên quan đến chỉ đạo, hướng dẫn sinh hoạt Tổ/Nhóm chuyên môn

2. Trả lời các câu hỏi như sau:

– Theo thầy/cô buổi sinh hoạt chuyên môn trong video đã đúng quy trình của một buổi SHCM hay chưa? Nêu rõ lý do .

– Theo thầy/cô buổi sinh hoạt chuyên môn trong video có hạn chế nào không? Trình bày rõ các hạn chế đó (nếu có).

– Theo thầy/cô buổi SHCM đã thực hiện đúng tinh thần SHCM theo hướng nghiên cứu bài học chưa? Giải thích tại sao ?

– Buổi SHCM trong Video có điểm giống và khác thế nào so với các buổi SHCM ở trường các thầy/cô đang thực hiện? Trình bày rõ các điểm giống nhau và khác nhau.

– Theo thầy/cô nên điều chỉnh những gì cho buổi SHCM đạt hiệu quả hơn?

Trình bày rõ các điều chỉnh đó.

B. Nguyên tắc đánh giá:

1. Các câu hỏi là câu hỏi mở vì vậy đáp án là mở

2. Học viên sẽ được đánh giá về:

– Mức độ đầy đủ của các câu trả lời

– Mức độ rõ ràng, logic trong các ý mà học viên trình bày, diễn giải

– Sự so sánh chi tiết với thực tế của nhà trường thầy/cô đó đang triển khai

– Rút ra được các kinh nghiệm và bài học cho bản thân; chỉ ra được các vấn đề cần điều chỉnh xác đáng, phù hợp với bối cảnh nhà trường và yêu cầu triển khai thực hiện CTGDPT 2018

3. Thang điểm đánh giá: 100 điểm

4. Điểm đạt:Trên 50 điểm

5. Thang điểm chi tiết được trình bày trong bảng sau:

Dưới 50 điểm:

50 – 60 điểm:

61 – 70 điểm:

71 – 80 điểm:

81 – 100 điểm:

6. Đánh giá các kế hoạch giáo dục nhà trường do học viên xây dựng

Phân tích bối cảnh và đưa ra định hướng xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm