Hành chínhHỏi đáp pháp luật

Hướng dẫn đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2021

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký của Hộ kinh doanh
82

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký của Hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh là mô hình kinh doanh nhỏ và dễ quản lý. Trong quá trình hoạt động, khi có nhu cầu, chủ sở hữu có thể thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Sau đây là Hướng dẫn đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2021.

Cách đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh/Thay đổi chủ hộ kinh doanh

Tên thủ tục

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh/Thay đổi chủ hộ kinh doanh

Trình tự thực hiện

– Trường hợp nộp trực tiếp: Hộ kinh doanh gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh/Thay đổi chủ hộ kinh doanh tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính của UBND quận, lấy phiếu hẹn và nhận kết quả khi đến hẹn.

– Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ của công dân, trao Phiếu hẹn trả hồ sơ hành chính và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch.

– Phòng Tài chính-kế hoạch thụ lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận kinh doanh mới và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính để trả cho công dân.

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên hộ kinh doanh yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, phòng Tài chính-Kế hoạch thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh khi tiếp nhận hồ sơ.

– Trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh được nộp qua mạng điện tử (phần mềm cấp ĐKKD quận huyện), bao gồm các giấy tờ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch qua mạng điện tử, nếu hồ sơ không hợp lệ thì thực hiện hướng dẫn công dân qua mạng điện tử.

+ Khi đến nhận kết quả, công dân nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh bản gốc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính.

+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra thông tin trên hồ sơ gốc phù hợp trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp, trả kết quả cho công dân và chuyển hồ sơ gốc cho phòng Tài chính-Kế hoạch để lưu.Hồ sơ đăng ký thay đổi qua mạng điện tử có giá trị pháp lý như hồ sơ đăng ký thay đổi bằng bản giấy.

– Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký:

+ Hộ kinh doanh gửi Thông báo về việc chuyển địa chỉ đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận nơi dự định đặt địa chỉ mới.

+ Khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ mới phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi trước đây hộ kinh doanh đã đăng ký.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính UBND quận hoặc qua mạng điện tử (phần mềm cấp ĐKKD quận huyện).

Thành phần,
số lượng
hồ sơ

– Thành phần hồ sơ:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

+ Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Trường hợp Thay đổi chủ hộ kinh doanh, hồ sơ bao gồm:

+ Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh cũ và chủ hộ kinh doanh mới ký hoặc do chủ hộ kinh doanh mới ký trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế.

+ Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán hộ kinh doanh; Hợp đồng tặng cho đối với trường hợp tặng cho hộ kinh doanh; Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế.

+ Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thay đổi chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

+ Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với tường hợp các thành viên hộ gia đăng ký hộ kinh doanh.

Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ trụ sở sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký, hồ sơ bao gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký;

+ Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

+ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn
giải quyết

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

+ Bộ phận tiếp nhận giải quyết TTHC: 1/2 ngày (bao gồm nhận và trả kết quả)

+ Phòng Tài chính- Kế hoạch: – Cán bộ thụ lý hồ sơ: 1,5 ngày

– Lãnh đạo: 01 ngày

Đối tượng
thực hiện

Cá nhân, các thành viên hộ gia đình.

Cơ quan
thực hiện

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ (trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp).

Lệ Phí

100.000 đồng/lần

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-2, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);

Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh (Phụ lục III-3, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);

Yêu cầu
điều kiện

1. Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

2. Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp các quy định sau:

2.1. Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố sau đây:

– Loại hình “Hộ kinh doanh”;

– Tên riêng của hộ kinh doanh.

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.

2.2. Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.

2.3. Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.

2.4. Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi huyện.

3. Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Cơ sở
pháp lý

– Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

– Nghị định số 01/2021/ NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

– Quyết định số 245/QĐ-BKHĐT ngày 12/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Quyết định số 6547/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội; UBND cấp quận; UBND cấp phường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm