Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Kế hoạch chuyên môn tháng 2 THCS

Mẫu kế hoạch chuyên môn THCS
27

Mẫu kế hoạch chuyên môn THCS

Kế hoạch chuyên môn tháng 2 THCS hay còn gọi là mẫu kế hoạch chuyên môn được lập ra vào đầu năm, đưa ra những mốc quan trọng cần làm và nhiệm vụ, phương pháp thực hiện kế hoạch trong tháng 2.

Mẫu kế hoạch chuyên môn trung học cở sở

KẾ HOẠCH

THÁNG 02 NĂM 2021

I. RÚT KINH NGHIỆM CÔNG TÁC THÁNG 1 NĂM 2021

1. Tiếp tục ổn định tình hình nề nếp, trật tự, kỷ cương trường lớp.

2. Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ trong tháng: Ngày 09/01.

3. Thực hiện chủ điểm tháng 01: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”.

4. Thực hiện chương trình HKII.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Công tác chính trị tư tưởng

– Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Thực hiện chủ điểm tháng 1: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”.

– Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm ngày 09/01.

– Tiếp tục thực hiện Công trình măng non.

2. Công tác tổ chức

– Xây dựng kế hoạch công tác quý 01/2021, chuẩn bị đánh giá viên chức quý 01/2021.

– Chấm dứt hợp đồng chăm sóc cây với chú Lộc từ ngày 01/01/2021.

– Hoàn tất hồ sơ đăng ký SKKN: báo cáo sáng kiến; nêu tóm tắt các giải pháp, hạn nộp file báo cáo: Thứ bảy ngày 11/01/2021. Hạn nộp SKKN (CSTĐ CS : 03 bộ; CSTĐ Thành phố: 04 bộ): Ngày 15/02/2021

3. Công tác chuyên môn

3.1. Thực hiện các kế hoạch:

– Triển khai kế hoạch học bơi lội cho học sinh 6, 7 tại Trung tâm văn hóa thể thao quận Tân Bình từ ngày 10/02/2021. (Hạn chót đăng ký: Thứ hai ngày 13/01/2021)

– Thực hiện kiểm tra hồ sơ học vụ vào ngày 06-07/01/2021

– Các tổ thực hiện chuyên đề và tiết thao giảng theo kế hoạch.

– Tổ chuyên môn lên kế hoạch họp tổ, tiết thao giảng, chuyên đề, tháng 1/2021, lịch kiểm tra HKII và báo về BGH.

– Lên lịch dự giờ thao giảng, giảng dạy giáo án điện tử, tiết dạy tốt theo kế hoạch.

– Thực hiện nề nếp sinh hoạt tổ chuyên môn: thực hiện kế hoạch năm học, kế hoạch chuyên môn, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, nêu biện pháp cụ thể.

– Giáo viên tập sự xây dựng kế hoạch dự giờ 1 tiết/ tuần/HKII.

– Giáo viên hướng dẫn sinh viên thực tập gửi file kế hoạch hướngdẫn cho BGH: Hạn chót ngày 04/01/2021

– Hoàn tất hồ sơ Tổ bộ môn, kế hoạch bộ môn.

– Sơ kết lớp (17/01), Sơ kết trường (18/01).

– Xây dựng CLB Stem trong trường học.

– Xây dựng triển khai kế hoạch BDTX theo hướng dẫn mới của Bộ và Sở GD áp dụng từ HKII năm học 2019-2021

3.2. Các hoạt động tham gia hội thi, phong trào, hoạt động ngoại khóa:

– Tổ chức cho học sinh khối 9 tham quan Đà Lạt – Lâm Đồng vào các ngày 03-05/01/2021.

– Tổ chức các hoạt động Mừng Đảng, mừng Xuân 2021 vào ngày 16/01/2021 (tiết HĐ NGLL).

3.3. Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn:

– Dự giờ, thăm lớp theo quy định.

– GV, NV thường xuyên xem và cập nhật thông tin trên trang web của trường.

– Sinh hoạt tổ – nhóm chuyên môn: Họp tổ 2 lần/ tháng, họp nhóm 4 lần/ tháng.

– Xây dựng kế hoạch thực hiện đổi mới sinh hoạt tổ/ nhóm theo hướng nghiên cứu bài học và dạy học tích hợp liên môn. Họp tổ/ nhóm tập trung giải quyết các nội dung chuyên môn, hạn chế sự vụ.

– Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

– Giáo viên lên lớp đúng giờ, nghỉ phải xin phép BGH và nhờ người dạy thay.

– Thống nhất nội dung KTTX và KTĐK trong biên bản, lưu ý ma trận đề.

– TTCM hướng dẫn giáo viên nghiên cứu Chương trình phổ thông 2018, nghiên cứu các phương pháp dạy học tích cực, kĩ thuật dạy học tích cực để chuẩn bị chọn lựa bộ SGK cho năm học 2021-2022 của khối 6

4. Công tác kiểm tra

– Tổ trưởng triển khai thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

– Kiểm tra hoạt động tổ chuyên môn.

– Kiểm tra bộ phận bảo vệ, phục vụ.

– Kiểm tra thu chi tháng 1.

– Kiểm tra công tác bán trú, vệ sinh an toàn thực phẩm.

5. Công tác chủ nhiệm, giám thị

– Thường xuyên tổ chức kiểm tra tác phong học sinh.

– Lưu ý nhắc nhở học sinh những hành vi cấm như: không được mang dụng cụ bén nhọn gây nguy hiểm, không mang – không giữ – không thử thuốc lá, không chơi pháo…

– Báo điểm HKI về cha mẹ học sinh.

– Giáo dục học sinh bảo quản tốt tài sản trường lớp, xây dựng thói quen về hành vi đạo đức – giữ gìn vệ sinh trường lớp.

– Chú trọng công tác xây dựng, hướng dẫn cán bộ lớp thực hiện quản lý lớp.

– GVCN lập danh sách theo dõi học sinh cá biệt (nếu có) – lên lịch trao đổi và gặp gỡ cha mẹ hàng tuần.

– Tiếp tục thực hiện công tác lao động vệ sinh hàng tuần vào sáng thứ năm theo kế hoạch đã phân công.

CHỦ ĐỀ THÁNG 01: YÊU TỔ QUỐC, YÊU ĐỒNG BÀO

– Tổ chức đội ngũ cán bộ lớp chủ động sinh hoạt lớp.

– Thực hiện tiết NGLL theo kế hoạch

6. Công tác đoàn thể

6.1. Công đoàn:

– Động viên CĐV hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động phong trào do ngành tổ chức.

– Xây dựng kế hoạch chăm lo tết, sắp xếp lịch trực tết cho đội ngũ.

6.2. Chi đoàn – Liên đội:

– Tổ chức Hội xuân 2021 vào chiều ngày 18/01/2021.

– Xây dựng kế hoạch cụ thể về đội nhóm nòng cốt – đội kỹ năng.

7. Công tác khác

– Tuyển dụng viên chức giáo viên đợt 2, tham gia Ban kiểm tra phiếu dự tuyển và Ban kiểm tra sát hạch theo phân công

– Nộp báo cáo Sơ kết HKI cho PGD vào ngày 04/01/2021.

– Tiếp tục kiểm tra hoàn thiện điều kiện cơ sở vật chất trường lớp.

– TTCM lưu ý các báo cáo sơ kết trực tuyến đầy đủ.

III. CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2021

1. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

2. NỘI DUNG CỤ THỂ

Công tác chính trị tư tưởng

– CB-GV-NV đăng ký thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Thực hiện chủ điểm tháng 02: “Mừng Đảng, Mừng Xuân”.

– Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm ngày 03/02, 27/02.

– Tiếp tục thực hiện Công trình măng non.

Công tác tổ chức

– Xây dựng kế hoạch đánh giá viên chức quý 01/2021 (các Tổ nhận biểu mẫu và họp đánh giá từ ngày 16/03 đến 21/03/2021).

– Hoàn tất chấm và nộp SKKN về PGD (báo cáo sáng kiến; nêu tóm tắt các giải pháp) 27/02/2021.

– Ban hành quyết định hướng dẫn tập sự đối với 04 giáo viên mới (tuyển dụng đợt 2)

Công tác chuyên môn

3.1. Thực hiện các kế hoạch:

– Thực hiện kế hoạch học bơi lội cho học sinh 6, 7 tại Trung tâm văn hóa thể thao quận Tân Bình từ ngày 17/02/2021.

– Các tổ thực hiện chuyên đề và tiết thao giảng theo kế hoạch. (Thao giảng chuyên đề cấp Quận môn Lý và môn Hóa vào tháng 02/2021)

– Tổ chuyên môn lên kế hoạch họp tổ, tiết thao giảng, chuyên đề tháng 2/2021 và báo về BGH.

– Lên lịch dự giờ thao giảng, giảng dạy giáo án điện tử, tiết dạy tốt theo kế hoạch.

– Thực hiện nề nếp sinh hoạt tổ chuyên môn: thực hiện kế hoạch năm học, kế hoạch chuyên môn, nêu biện pháp cụ thể.

– Giáo viên tập sự xây dựng kế hoạch dự giờ 1 tiết/ tuần/HKII.

– Hoàn tất hồ sơ Tổ bộ môn, kế hoạch bộ môn.

– Hạn chót nhập dữ liệu tuyển sinh 10 trên hệ thống: Thứ bảy ngày 22/02/2021

– Xây dựng bồi dưỡng HSG khối 9 cho năm học 2021-2021 (dự kiến thi tháng 8/2021)

– Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2019-2021 từ ngày 10/02/2021 đến ngày 28/02/2021 theo kế hoạch.

– Đón giáo sinh thực tập của trường Đại học Sài Gòn từ ngày 10/02/2021. (Thực tập 4 tuần theo kế hoạch).

– Tổ chức thi đua xe thế năng cấp trường từ ngày 10/02/2021 đến ngày 20/02/2021 (Hạn chót các lớp nộp sản phẩm dự thi: 17/02/2021)

3.2. Các hoạt động tham gia hội thi, phong trào, hoạt động ngoại khóa:

– Đăng ký trực tuyến học sinh dự thi HSG cấp Thành phố và Olympic tháng 4 (Hạn chót ngày 28/02/2021). GVBM gửi danh sách trước ngày 21/02/2021.

– Tham gia thi Nét vẽ xanh (Hạn chót nộp sản phẩm cho PGD: 25/02/2021)

3.3. Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn:

– Dự giờ, thăm lớp theo quy định.

– GV, NV thường xuyên xem và cập nhật thông tin trên trang web của trường.

– Sinh hoạt tổ – nhóm chuyên môn: Họp tổ 2 lần/ tháng, họp nhóm 4 lần/ tháng.

– Xây dựng kế hoạch thực hiện đổi mới sinh hoạt tổ/ nhóm theo hướng nghiên cứu bài học và dạy học tích hợp liên môn. Họp tổ/ nhóm tập trung giải quyết các nội dung chuyên môn, hạn chế sự vụ.

– Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

– Giáo viên lên lớp đúng giờ, nghỉ phải xin phép BGH và nhờ người dạy thay.

– Thống nhất nội dung KTTX và KTĐK trong biên bản, lưu ý ma trận đề.

– Hạn chót nhập báo điểm đợt 1 HKII: Thứ năm ngày 27/02/2021

4. Công tác kiểm tra

– Tổ trưởng triển khai thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

– Kiểm tra hoạt động tổ chuyên môn.

– Kiểm tra bộ phận bảo vệ, phục vụ.

– Kiểm tra thu chi tháng 02.

– Kiểm tra công tác bán trú, vệ sinh an toàn thực phẩm.

5. Công tác chủ nhiệm, giám thị

– Thường xuyên tổ chức kiểm tra tác phong học sinh.

– Lưu ý nhắc nhở học sinh những hành vi cấm như: không được mang dụng cụ bén nhọn gây nguy hiểm, không mang – không giữ – không thử thuốc lá, không chơi pháo…

– Giáo dục học sinh bảo quản tốt tài sản trường lớp, xây dựng thói quen về hành vi đạo đức – giữ gìn vệ sinh trường lớp.

– Chú trọng công tác xây dựng, hướng dẫn cán bộ lớp thực hiện quản lý lớp.

– GVCN lập danh sách theo dõi học sinh cá biệt (nếu có) – lên lịch trao đổi và gặp gỡ cha mẹ hàng tuần.

– Tiếp tục thực hiện công tác lao động vệ sinh hàng tuần vào sáng thứ năm theo kế hoạch đã phân công.

CHỦ ĐỀ THÁNG 02: MỪNG XUÂN, MỪNG ĐẢNG

– Tổ chức đội ngũ cán bộ lớp chủ động sinh hoạt lớp.

– Thực hiện tiết NGLL theo kế hoạch

6. Công tác đoàn thể

6.1. Công đoàn:

– Động viên CĐV tham gia các hoạt động phong trào do ngành tổ chức.

– Xây dựng kế hoạch sinh hoạt 8/3 cho CB-GV-NV

6.2. Chi đoàn – Liên đội:

– Chi đoàn thực hiện tháng Thanh niên: Công trình thanh niên: “Vệ sinh lớp học CS1 và Nhà truyền thống Phường 11” và thăm tặng quà 01 Mẹ Việt Nam anh hùng của Phường 11.

– Liên đội: Tổ chức Kế hoạch nhỏ đợt 2, tham gia thi “Em al2 Mầm non của Đảng” và Nghi thức Đội cấp quận.

– Xây dựng kế hoạch cụ thể về đội nhóm nòng cốt – đội kỹ năng.

7. Công tác khác

– Chuẩn bị hồ sơ đón đoàn kiểm tra Thư viện và Thiết bị vào tháng 3/2021.

– Tiếp tục kiểm tra hoàn thiện điều kiện cơ sở vật chất trường lớp.

– Thực hiện diễn tập Sơ tán vào ngày 24/02/2021

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong phần biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm