Dành cho giáo viênTài liệu

Khi lập kế hoạch tài chính trường THCS, để thực hiện CT GDPT 2018 cần chú ý nội dung nào?

Điểm khác biệt giữa kế hoạch tài chính hằng nắm và dự toán thu, chi ngân sách hàng năm là gì?
34

Điểm khác biệt giữa kế hoạch tài chính hằng nắm và dự toán thu, chi ngân sách hàng năm là gì?

Khi lập kế hoạch tài chính trường THCS để thực hiện Chương trình GDPT 2018 cần chú ý những nội dung nào là câu hỏi trong tập huấn mô đun 3: Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực. Sau đây là hướng dẫn trả lời chi tiết, mời các thầy cô tham khảo để hoàn thiện phần tập huấn của mình đạt kết quả cao nhất.

Gợi ý đáp án module 3 cán bộ quản lý

Câu hỏi:

Khi lập kế hoạch tài chính trường THCS để thực hiện Chương trình GDPT 2018 cần chú ý những nội dung nào? Điểm khác biệt giữa kế hoạch tài chính hằng nắm và dự toán thu, chi ngân sách hàng năm là gì?

Trả lời:

* Khi lập kế hoạch tài chính trường THCS để thực hiện Chương trình GDPT 2018 cần chú ý những nội dung:

1. Căn cứ nhiệm vụ chức năng, cơ chế quản lý

2. Căn cứ các nguồn thu

3. Căn cứ nội dung chi

* Điểm khác biệt giữa kế hoạch tài chính hằng nắm và dự toán thu, chi ngân sách hàng năm

Kế hoạch tài chính của trường phải phản ánh đầy đủ các khoản thu, chi theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Kế hoạch tài chính của trường phải lập theo đúng mẫu biểu, đúng thời gian quy định của Bộ Tài chính, các cơ quan chức năng và theo đúng mục lục ngân sách (Phụ lục 3).

Kế hoạch tài chính phải đảm bảo nguyên tắc cân đối giữa nguồn thu và các khoản chi, không chi vượt nguồn thu.

Xây dựng kế hoạch tài chính phải đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của nhà trường THCS thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Trên đây là Hướng dẫn trả lời câu hỏi khi lập kế hoạch tài chính trường THCS, để thực hiện CT GDPT 2018 cần chú ý nội dung nào dành cho giáo viên. Đây là những gợi ý chung nhất để các bạn tham khảo nhằm hoàn thành phần tập huấn của mình một cách dễ dàng và đạt kết quả cao.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm