Hỏi đáp pháp luật

Khi nào được thanh toán 100% chi phí bảo hiểm y tế?

Ai được thanh toán 100% bảo hiểm y tế?
68

Ai được thanh toán 100% bảo hiểm y tế?

Mức hưởng của các đối tượng tham gia Bảo hiểm Y tế được quy định trong Luật Bảo hiểm Y tế, đã được các đại biểu Quốc hội, thảo luận, nghiên cứu rất kỹ. Các trường hợp được thanh toán 100% chi phí bảo hiểm y tế và mức hưởng bảo hiểm y tế được trình bày chi tiết dưới đây.

Trường hợp nào được hưởng 100% chi phí KCB BHYT

Từ ngày 1/12/2018 Chính phủ chính thức ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP (tại các Khoản 3, 4, 8, 9, 11 và 17 Điều 3) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT).

Người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh sẽ được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong 5 trường hợp:

Nhóm trường hợp 1: Hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh với:

Nhóm trường hợp 2: Được hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật đối với:

Nhóm trường hợp 3: Hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh tại tuyến xã.

Khi nào được thanh toán 100% chi phí bảo hiểm y tế?

Nhóm trường hợp 4: Hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh đối với các trường hợp chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% lương cơ sở (hiện nay lương cơ sở là 1,39 triệu đồng/tháng).

Nhóm trường hợp 5: Hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ khi tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến.

Ngoài ra, theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP thanh toán 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định:

Lưu ý:

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác trong mục Bảo hiểm của phần Hỏi đáp pháp luật.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm