Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu bản đề nghị điều chỉnh công bố cơ sở tổ chức thi xét cấp chứng chỉ dược

Bản đề nghị điều chỉnh công bố cơ sở tổ chức thi xét cấp chứng chỉ
41

Bản đề nghị điều chỉnh công bố cơ sở tổ chức thi xét cấp chứng chỉ

Mẫu bản đề nghị về việc điều chỉnh công bố cơ sở tổ chức thi xét cấp chứng chỉ dược

Mẫu bản đề nghị về việc điều chỉnh công bố cơ sở tổ chức thi xét cấp chứng chỉ dược là mẫu bản đề nghị được lập ra để đề nghị về việc điều chỉnh công bố cơ sở tổ chức thi xét cấp chứng chỉ dược. Mẫu nêu rõ nội dung thông tin điều chỉnh, lý do điều chỉnh… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu chứng chỉ hành nghề dược

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề dược

Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề dược

Nội dung cơ bản của mẫu bản đề nghị về việc điều chỉnh công bố cơ sở tổ chức thi xét cấp chứng chỉ dược như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

………(1)…….., ngày ……. tháng ……. năm 20……..

BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH CÔNG BỐ
Cơ sở tổ chức thi xét cấp chứng chỉ hành nghề dược

Kính gửi: ……………….(2)…………………..

Tên cơ sở: .…………….………………………(3) .…………….………………………

Địa chỉ(4): .…………….……………………….……….……………………..…………

Điện thoại: .…………….……… Email (nếu có): .…………….………………………

Website (nếu có) .…………….…………………….……………………………………

Nội dung đề nghị điều chỉnh: .…………….……………………….……………………

Sau khi nghiên cứu Nghị định số ……/2017/NĐ-CP ngày…/…./2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược và các văn bản hướng dẫn hiện hành, với nội dung đề nghị điều chỉnh nêu trên, cơ sở công bố đủ điều kiện để tổ chức thi xét cấp Chứng chỉ hành nghề dược.

Kèm theo bản điều chỉnh công bố này là tài liệu quy định tại Nghị định nêu trên ./.

Người đại diện trước pháp luật/ người được ủy quyền
(Ký ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Địa danh;

(2) Sở Y tế tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ sở đặt trụ sở

(3) Tên cơ sở đề nghị công bố;

(4) Địa chỉ cụ thể của cơ sở đề nghị.

Mẫu bản đề nghị về việc điều chỉnh công bố cơ sở tổ chức thi xét cấp chứng chỉ dược

Mẫu bản đề nghị về việc điều chỉnh công bố cơ sở tổ chức thi xét cấp chứng chỉ dược

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm