Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu báo cáo nhận xét thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

Báo cáo nhận xét thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục
55

Báo cáo nhận xét thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục

Mẫu báo cáo về việc nhận xét thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

Mẫu báo cáo về việc nhận xét thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc nhận xét thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu quyết định hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

Mẫu bảng thống kê theo dõi người đã được áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

Mẫu đơn đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về việc nhận xét thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã như sau:

…………………..
…………………..
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

..………., ngày….tháng….năm….

BÁO CÁO NHẬN XÉT
Về việc thi hành Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

(Lần thứ ………………)

Kính gửi: Chủ tịch UBND(1) ……………………………………..

Tên tôi là …………………………………………đại diện cho (2)…………………….
được phân công quản lý, giáo dục người được giáo dục tại cấp xã theo Quyết định số ………./QĐ-UB ngày …../…./….. của Chủ tịch UBND(1)………………………………..

Xin báo cáo về việc thi hành quyết định giáo dục tại cấp xã đối với:

Họ và tên:…………………………………………………………………………………… nam/nữ;

Tên gọi khác: …………………………………………………………………………………………

Sinh ngày ……/……/……; tại: …………………………………………………………………

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………………

Nguyên quán: ……………………………………………………………………………………….

Số CMND: …………………; ngày cấp: ……………………; nơi cấp: ……………..

Dân tộc: ………………..; tôn giáo: ……………………; trình độ văn hóa:………..

Nghề nghiệp (hoặc nơi làm việc): …………………………………………………………..

Đã có những tiến bộ: …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

Những tồn tại cần khắc phục: ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Phương hướng, biện pháp quản lý, giáo dục tiếp theo và kiến nghị: …………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Vậy xin báo cáo Chủ tịch UBND(1) ………………………………………. biết để cho ý kiến chỉ đạo.

TM. (2)………………………………
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Xã, phường, thị trấn;

(2) Cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm giáo dục, quản lý.

Mẫu báo cáo về việc nhận xét thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

Mẫu báo cáo về việc nhận xét thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm