Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do thiên tai

Báo cáo tình hình thiệt hại
30

Báo cáo tình hình thiệt hại

Mẫu báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do thiên tai là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, tình hình thiệt hại… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Mẫu báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do thiên tai số 1

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BÁO CÁO NHANH TÌNH HÌNH THIÊN TAI

I. Thiên tai

II. Ảnh hưởng của thiên tai:

1. Về người:

2. Về cơ sở vật chất:

– Nhà bị tốc mái hư hại: ….nhà, trong đó có ….nhà tốc mái hoàn toàn.

– Nhà sập: 01 nhà.

– Cây xanh bị gãy đỗ: 367 cây. Trong đó phục hồi được 352 cây.

– Một số biển báo quảng cáo, mái nhà kho bị tốc trong đó có 2 Pa nô của Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề Phường Đúc.

Các tuyến đường bị ngập: do mưa lớn nên hầu hết các tuyến đường tại khu vực trung tâm thành phố và nội thành đều bị ngập nước, một số tuyến đường như …………. có nơi ngập sâu hơn 0,5 m.

C . Thiệt hại về hoa màu: ước tính gần ……triệu đồng .

(đính kèm bảng chi tiết tình hình thiệt hại)

III. Ứng phó và các nguồn lực tại địa phương:

Ngay sau khi lốc xảy ra, UBND Thành phố đã chỉ đạo UBND các phường, xã, các đơn vị liên quan chủ động kiểm tra tình hình thiệt hại đồng thời huy động các nguồn lực tại chỗ để hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại khắc phục hậu quả thiên tai.

Trên đây là tình hình thiệt hại do hậu quả cơn lốc ngày 21/7/2007 gây ra trên địa bàn Thành phố.

Nơi nhận:

– UBND Tỉnh; TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

– BCH PCBL và TKCN tỉnh; KT. CHỦ TỊCH

– TVTU, TT HĐND; PHÓ CHỦ TỊCH

– CT, các PCT UBND TP;

– UBND các Phường xã;

– Các đơn vị thuộc TP;

– Lưu.

2. Mẫu báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do thiên tai số 2

SỞ Y TẾ/ĐƠN VỊ
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………../………..

Ngày …. tháng …. năm 20…..

BÁO CÁO NHANH
Tình hình thiệt hại do thiên tai

(Hồi……..…giờ…….phút, ngày…….tháng……năm 20……..)

(Báo cáo nhanh số………….)

1. Thông tin chung về thiên tai

– Loại thiên tai……………………………………………………………………………………………………

– Thời gian xảy ra………………………………………………………………………………………………

– Khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai

– Dự báo xu hướng diễn biến của thiên tai……………………………………………………………

2. Tình hình thiệt hại về người: số người chết, mất tích, bị thương do thiên tai tính đến thời Điểm báo cáo (Bảng 1)

3. Tình hình thiệt hại cơ sở y tế: Tổng hợp thiệt hại về cơ sở y tế tính đến thời Điểm báo cáo (Bảng 2)

4. Tình hình thiệt hại cơ sở y tế: Tổng hợp tình hình thiệt hại thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế tính đến thời Điểm báo cáo (Bảng 3)

5. Đáp ứng y tế ban đầu (tình hình Điều trị, cấp cứu và Điều trị bệnh nhân, nạn nhân, người bị thương do thiên tai …)

………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Nhu cầu hỗ trợ y tế khẩn cấp (thuốc, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực….)

………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Thông tin liên lạc (Lãnh đạo, cán bộ đầu mối cung cấp thông tin: Họ tên, chức vụ, số di động cá nhân, điện thoại nhà hoặc cơ quan, số fax cơ quan, địa chỉ email).

Nơi nhận:

LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ/ ĐƠN VỊ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm