Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu báo cáo sử dụng nguyên liệu làm thuốc

Báo cáo sử dụng nguyên liệu làm thuốc
67

Báo cáo sử dụng nguyên liệu làm thuốc

Mẫu báo cáo về việc sử dụng nguyên liệu làm thuốc

Mẫu báo cáo về việc sử dụng nguyên liệu làm thuốc là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc sử dụng nguyên liệu làm thuốc. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin về nguyên liệu sử dụng làm thuốc… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo xuất khẩu thuốc phóng xạ

Mẫu báo cáo xuất khẩu thuốc dạng phối hợp

Mẫu báo cáo nhập khẩu thuốc phóng xạ

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về việc sử dụng nguyên liệu làm thuốc như sau:

Tên cơ sở:

Số:

BÁO CÁO SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT GÂY NGHIỆN/DƯỢC CHẤT HƯỚNG THẦN/TIỀN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC

(Kỳ báo cáo: Từ ngày ………. đến ngày …………)

Kính gửi:.…………….………………………

TT

Tên nguyên liệu

Đơn vị tính

Thông tin về thuốc

Số nguyên liệu sử dụng sản xuất

Số nguyên liệu sử dụng cho kiểm nghiệm và hao hụt (nếu có)*

Tổng số nguyên liệu sử dụng

Số lượng tồn kho kỳ trước tính đến: ……… (ngày, tháng, năm)

Số lượng nhập khẩu/mua trong kỳ….. (ngày, tháng, năm)

Tồn kho cuối kỳ tính đến ….. (ngày, tháng, năm)

Tên thuốc sản xuất

Nồng độ, hàm lượng nguyên liệu phải KSĐB

Số giấy đăng ký lưu hành

Số lượng thuốc sản xuất, đơn vị tính nhỏ nhất

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1.

(Tên nguyên liệu 1)

(Tên thuốc 1)

(Tên thuốc 2)

2.

(Tên nguyên liệu 2)

……………, ngày…tháng…năm…

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu tại cơ sở.

Người đại diện pháp luật/ Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ h tên, chức danh đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

– Báo cáo cho mỗi lần mua/nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc

Mẫu báo cáo về việc sử dụng nguyên liệu làm thuốc

Mẫu báo cáo về việc sử dụng nguyên liệu làm thuốc

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm