Biểu mẫuThuế - Kế toán - Kiểm toán

Mẫu biên bản bù trừ công nợ

Biên bản bù trừ công nợ
34

Biên bản bù trừ công nợ

Mẫu biên bản bù trừ công nợ là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc bù trừ công nợ của doanh nghiệp. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin của hai bên, nội dung bù trừ công nợ của hai bên… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản bù trừ công nợ tại đây.

1. Mẫu biên bản bù trừ công nợ là gì?

Mẫu biên bản bù trừ công nợ là mẫu biên bản được sử dụng dùng để ghi chép việc bù trừ công nợ của công ty, của doanh nghiệp… đây cũng là một mẫu biên bản được sử dụng phổ biến trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp hiện nay, do vậy việc cập nhật một mẫu biên bản bù trừ công nợ chính sang biểu mẫu theo chuẩn của Bộ Tài Chính là vô cùng cần thiết, mang lại hiệu quả trong việc kiểm tra hoạt động bù trù công nợ trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

2. Mẫu biên bản bù trừ công nợ số 1

Mẫu biên bản bù trừ công nợ

Công ty Cổ phần……

—————–

Số: ……….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

—–o0o—–

………, ngày …….tháng ……năm …….

BIÊN BẢN BÙ TRỪ CÔNG NỢ

Hôm nay, ngày ….tháng …..năm ……, tại văn phòng Công ty …………., chúng tôi gồm có:

BÊN A (BÊN BÁN)

:

CÔNG TY CỔ PHẦN ……

Địa chỉ

:

Mã số thuế

:

.

BÊN B (BÊN MUA)

:

CÔNG TY TNHH …..

Địa chỉ

:

Mã số thuế

:

Cùng nhau thoả thuận về việc cấn trừ công nợ như sau:

1./ Tính đến hết ngày……………

– Số bên B còn phải trả bên A là: …………………………..

– Số tiền bên B đã đặt cọc cho bên A là:…………………..

2./ Hai bên thống nhất cấn trừ khoản tiền bên B còn phải trả bên A với số tiền bên B đã đặt cọc cho bên A. Sau khi cấn trừ:

– Số tiền bên B còn phải trả bên A là:………….

– Số tiền bên A còn phải trả bên B là:………..

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản làm căn cứ thực hiện./.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

3. Mẫu biên bản bù trừ công nợ số 2

CÔNG TY ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

Số: ……………… ………., ngày…tháng…năm….

BIÊN BẢN BÙ TRỪ CÔNG NỢ

– Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa.

– Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.

Hôm nay, ngày….tháng….năm….

Tại văn phòng Công ty …………………………….., địa chỉ:……………….. chúng tôi gồm có:

1. Bên A (Bên mua): …………………………………………………………………………….

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

– Điện thoại: ………………………………………… Fax: ……………………………………..

– Đại diện: ……………………………………………. Chức vụ: ……………………………..

2. Bên B (Bên bán): …………………………………………………………………………….

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

– Điện thoại: ………………………………………… Fax: …………………………………….

– Đại diện: ……………………………………………. Chức vụ: ……………………………..

Sau khi bàn bạc cả 2 bên bên cùng thống nhất và thoả thuận một số nội dung sau:

Tính đến Tháng…/…….. Bên A Còn nợ Bên B số tiền là: …………………………..

Hai bên đồng ý cấn trừ khoản nợ trên vào tiền nợ ……………………………………

– Sau khi cấn trừ khoản công nợ trên thì số nợ bên A nợ bên B còn là…………. đ (hoặc hết nợ)

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Biên bản được thành lập làm 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để làm cơ sở hạch toán.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký và ghi rõ họ tên, có đóng dấu xác nhận)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký và ghi rõ họ tên, có đóng dấu xác nhận)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm