Biểu mẫuBiểu mẫu trực tuyến

Mẫu biên bản chuyển tiền (thừa/thiếu)

147

Bản in

Mẫu biên bản chuyển tiền (thừa/thiếu) là gì? Mẫu biên bản gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu biên bản chuyển tiền (thừa/thiếu) là gì?

Mẫu biên bản chuyển tiền (thừa/thiếu) là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc chuyển tiền. Mẫu nêu rõ thời gian địa điểm chuyển tiền, số tiền chuyển…

2. Mẫu biên bản chuyển tiền (thừa/thiếu)

THANH TOÁN ĐIỆN TỬ
LIÊN NGÂN HÀNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN CHUYỂN TIỀN (THỪA/THIẾU)

Chúng tôi gồm có:

1/ Ông (bà): …………………………………………. chức vụ:

2/ Ông (bà): …………………………………………. chức vụ:

3/ Ông (bà): …………………………………………. chức vụ:

Nhất trí xác định tình trạng, nguyên nhân và trách nhiệm trong việc chuyển tiền ……..(thừa/thiếu) ………… dưới đây:

Lệnh thanh toán (Nợ/Có) số: …………………… Ngày lập lệnh: ……/…../……………

Người phát lệnh:

Địa chỉ/số CMND:

Tài khoản:

Tại Ngân hàng ……………………………………………… Mã NH:

Người nhân lệnh:

Địa chỉ/số CMND:

Tài khoản:

Tại Ngân hàng:………………………………… Mã NH:

Số tiền:

Đã chuyển:…. (thừa/thiếu) …………. là ………………………đ (bằng chữ:

…………………………………………………………………………………………)

Nguyên nhân sai sót:

Người chịu trách nhiệm:

Đề nghị quý Ngân hàng: ………………………………. căn cứ Biên bản này để: …………. (thu hồi ngay hoặc xử lý trả tiếp cho khách hàng) ……………. số tiền đã chuyển: …..(thừa/thiếu)……. nói trên.

KẾ TOÁN

T.P. KẾ TOÁN

………, ngày ….. tháng …… năm ……
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Mẫu biên bản chuyển tiền (thừa/thiếu)

Mẫu biên bản chuyển tiền (thừa/thiếu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm