Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ tài liệu kiểm toán

Biên bản giao nhận hồ sơ
38

Biên bản giao nhận hồ sơ

Mẫu biên bản ghi chép việc giao nhận hồ sơ tài liệu tổng kiểm toán

Mẫu biên bản ghi chép việc giao nhận hồ sơ tài liệu tổng kiểm toán là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc giao nhận hồ sơ tài liệu tổng kiểm toán. Mẫu biên bản nêu rõ hồ sơ tài liệu giao nhận… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu biên bản công bố quyết định thanh tra kiểm toán

Mẫu kế hoạch tiến hành thanh tra kiểm toán

Mẫu quyết định mở niêm phong tài liệu kiểm toán

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép việc giao nhận hồ sơ tài liệu tổng kiểm toán như sau:

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
ĐOÀN THANH TRA…(1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN

Giao nhận hồ sơ, tài liệu

Hôm nay, hồi ……. giờ …. ngày ….. tháng …….. năm ……., tại ………………………. (2)

Chúng tôi gồm:

1. Đại diện Đoàn thanh tra:

– Ông (bà) ……………………………. ……. chức vụ……………………………

– Ông (bà) ………………………………….. chức vụ ……………………

2. Đại diện ……………………………………………………………… (3):

– Ông (bà) ………………………………….. chức vụ ……………………..

– Ông (bà) ………………………………….. chức vụ ……………………..

3. Người chứng kiến (nếu có):

– Ông (bà) ……………………………………………………………….. (4)

Tiến hành giao nhận hồ sơ, tài liệu sau đây:

……………………………………………………………………………. (5)

Việc giao nhận hoàn thành hồi ………. giờ …….. ngày ……../……./. ……

Biên bản giao, nhận hồ sơ, tài liệu đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản./.

ĐẠI DIỆN…(3)
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên – Nếu có)

ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP
BIÊN BẢN GIAO NHẬN HỒ SƠ, TÀI LIỆU

1. Mục đích sử dụng

Biên bản giao nhận hồ sơ, tài liệu được dùng để ghi lại các nội dung việc giao nhận hồ sơ, tài liệu của Đoàn thanh tra với đối tượng thanh tra hoặc với tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thanh tra.

2. Phương pháp ghi chép

(1) Tên Đoàn thanh tra ghi theo Quyết định thanh tra;

(2) Địa điểm giao nhận thông tin, tài liệu;

(3) Tên cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin, tài liệu;

(4) Ghi rõ họ tên, chức vụ, địa chỉ người chứng kiến (nếu có);

(5) Tên, loại, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm và trích yếu nội dung thông tin, tài liệu giao nhận và tình trạng của tài liệu.

Mẫu biên bản ghi chép việc giao nhận hồ sơ tài liệu tổng kiểm toán

Mẫu biên bản ghi chép việc giao nhận hồ sơ tài liệu tổng kiểm toán

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm