Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung nội quy lao động

117

Bản in

Mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung nội quy lao động được trình như thế nào? Mẫu biên bản gồm những nội dung gì? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để biết rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung nội quy lao động là gì?

Mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung nội quy lao động là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung nội quy lao động. Mẫu biên bản nêu rõ thời gian và địa điểm lập biên bản, nội dung lấy ý kiến…

Theo quy định tại Điều 119 Bộ luật Lao động 2012, doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.

Nội dung nội quy phải gồm các nội dung chủ yếu sau:

– Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

– Trật tự tại nơi làm việc;

– An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;

– Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

– Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

Các nội dung này không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đặc biệt, trước khi ban hành, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và sau đó, phải đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp tỉnh.

2. Mẫu biên bản về việc lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung nội quy lao động

CÔNG TY ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–

Số: …………….

……, ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN
Lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung Nội quy lao động

Hôm nay, vào lúc … giờ … ngày … tháng … năm…, tại trụ sở Công ty ………… dưới sự chủ trì của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và đại diện lãnh đạo công ty, cuộc họp toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động để lấy ý kiến đóng góp về nội dung Nội quy lao động năm…

I. Thành phần tham dự

1. Đại diện Công ty:

Ông/Bà: ……………………..………….. Chức vụ: ………………………………..

2. Đại diện tập thể người lao động:

Ông/Bà: …………………………………… Chức vụ: ……………………………….

3. Tập thể người lao động:

Tổng số cán bộ, công nhân viên và lao động của doanh nghiệp: …… người.

II. Nội dung cuộc họp

1. Ông/Bà ………………. thay mặt Ban Giám đốc và toàn thể người lao động đọc Nội quy lao động.

2. Phương thức lấy ý kiến:

– Lấy ý kiến toàn thể công nhân viên chức và lao động thông qua chữ ký: ☐

– Lấy ý kiến toàn thể công nhân viên chức và lao động thông qua biểu quyết: ☐

(Đánh dấu X vào nội dung được chọn)

3. Số người tán thành nội dung Nội quy lao động: ………… người

Tỷ lệ: ……….%

4. Số người không tán thành nội dung Nội quy lao động: ………. người

Tỷ lệ: ……….%

5. Những điều khoản không tán thành:

– …………………………………………………………………………………………………………………..

– …………………………………………………………………………………………………………………..

Lý do: ………………………………………………………………………………..

III. Kết luận

Sau khi nghe ý kiến của các bên, Ông/Bà ……………… đại diện Công ty kết luận các nội dung sau:

– Ghi nhận, xem xét lại các điều khoản không tán thành và lý do để có sự chỉnh sửa phù hợp, đúng pháp luật.

– Yêu cầu các cá nhân, cơ quan có trách nhiệm xây dựng Nội quy lao động đối chiếu các quy định của pháp luật có liên quan, soạn thảo các tài liệu, hồ sơ cần thiết trình Giám đốc ký ban hành.

Cuộc họp kết thúc vào … giờ… cùng ngày. Biên bản này đã được đọc lại cho những người tham dự nghe, hiểu rõ, đồng ý ký tên.

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, 01 bản kèm theo hồ sơ đăng ký Nội quy lao động, 01 bản lưu tại hồ sơ Công ty./.

Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Chủ tịch BCH Công đoàn
(Xác nhận, ký, ghi rõ họ tên)

Người ghi biên bản
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung nội quy lao động

Mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung nội quy lao động

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm