Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu biên bản thẩm định chương trình đào tạo

Biên bản thẩm định chương trình đào tạo
63

Biên bản thẩm định chương trình đào tạo

Mẫu biên bản về việc thẩm định chương trình đào tạo

Mẫu biên bản về việc thẩm định chương trình đào tạo là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép việc thẩm định chương trình đào tạo. Mẫu biên bản nêu rõ nội dung thẩm định… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn đề nghị chấm dứt liên kết đào tạo, tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài

Mẫu quyết định phê duyệt liên kết đào tạo với nước ngoài

Mẫu đề án thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản về việc thẩm định chương trình đào tạo như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Hôm nay, vào lúc … ngày …. tháng ….. năm 20……., tại …….…. Hội đồng thẩm định định Chương trình đào tạo trình độ …….. ngành ………. của trường ……… đã họp, cụ thể như sau:

I. Thành phần Hội đồng thẩm định:

1.

2.

3.

4.

5.

II. Nội dung

1. Trường báo cáo tóm tắt nội dung quá trình xây dựng và nội dung chương trình đào tạo trình độ đại học/ trình độ cao đẳng ngành….

2. Ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định

– Các phản biện đọc nhận xét

– Hội đồng và những người tham dự nêu câu hỏi

3. Trả lời của cơ sở đào tạo trả lời các câu hỏi đã được nêu

4. Hội đồng thẩm định họp riêng thảo luận, bầu ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín.

5. Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả

Kết quả: Số phiếu đạt: Số phiếu không đạt:

6. Kết luận của Hội đồng thẩm định

Phiên họp kết thúc vào hồi:…, ngày …. tháng …… năm 20…

Thư ký Hội đồng
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Chủ tịch Hội đồng
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Mẫu biên bản về việc thẩm định chương trình đào tạo

Mẫu biên bản về việc thẩm định chương trình đào tạo

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm