Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Chứng chỉ hành nghề khám bệnh
57

Chứng chỉ hành nghề khám bệnh

Mẫu chứng chỉ hành nghề về khám bệnh, chữa bệnh

Mẫu chứng chỉ hành nghề về khám bệnh, chữa bệnh là mẫu bản chứng chỉ được lập ra để chứng nhận về việc hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Mẫu nêu rõ thông tin người được chứng nhận… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu phiếu công khai dịch vụ khám chữa bệnh nội trú

Mẫu giấy giới thiệu khám bệnh

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Nội dung cơ bản của mẫu chứng chỉ hành nghề về khám bệnh, chữa bệnh như sau:

BỘ QUỐC PHÒNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …../CCHN-BQP

…………, ngày…tháng…năm…

Ảnh

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

– Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

– Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

– Căn cứ Thông tư số …./…….. ngày….tháng….năm…. của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng;

– Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm định, xét duyệt hồ sơ cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề; Cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động.

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………

Giấy chứng minh số:………………… Ngày cấp:…………….Nơi cấp: ……….

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………..

Văn bằng chuyên môn: ……………………………………………………………………..

Phạm vi hoạt động chuyên môn: ………………………………………………………..

BỘ TRƯỞNG
(ký tên, đóng dấu)

Mẫu chứng chỉ hành nghề về khám bệnh, chữa bệnh

Mẫu chứng chỉ hành nghề về khám bệnh, chữa bệnh

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm