Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu công văn xin chủ trương tổ chức hội chợ, triển lãm

Công văn xin chủ trương tổ chức hội chợ
76

Công văn xin chủ trương tổ chức hội chợ

Mẫu công văn về việc xin chủ trương tổ chức hội chợ, triển lãm

Mẫu công văn về việc xin chủ trương tổ chức hội chợ, triển lãm là mẫu bản công văn được lập ra để xin được chủ trương tổ chức hội chợ, triển lãm. Mẫu công văn nêu rõ thông tin về việc tổ chức hội chợ, triển lãm… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu công văn báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

Mẫu công văn thẩm định và bố trí kinh phí

Mẫu công văn báo cáo cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu

Nội dung cơ bản của mẫu công văn về việc xin chủ trương tổ chức hội chợ, triển lãm như sau:

UBND ………………

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: ………………

V/v xin chủ trương tổ chức hội chợ/triển lãm….(1)….

……………, ngày…tháng…năm…

Kính gửi: ………(2)…………………..

Căn cứ:……………(3)…………………………………..

Sở Công Thương trình …..(2)….. kế hoạch tổ chức …..(1)….. như sau:

1. Thời gian: …………(4)…………………………………

2. Thành phần: ……………(5)………………………

3. Kinh phí thực hiện: sau khi có sự đồng ý của ………(2)…….., Sở Công Thương sẽ lập dự toán trình Sở Tài chính phê duyệt theo quy định.

Kính đề nghị …..(2)….. xem xét, sớm cho ý kiến chỉ đạo để Sở Công Thương có kế hoạch tổ chức triển khai các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lãnh đạo Sở;

– Lưu: VT, Kế toán Sở, ….(6)…..

GIÁM ĐỐC (7)

(Ký tên, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên kế hoạch.

(2) Tên đơn vị cấp trên.

(3) Các văn bản làm căn cứ pháp lý.

(4) Thời gian tổ chức.

(5) Tên các đơn vị tham gia.

(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.

Mẫu công văn về việc xin chủ trương tổ chức hội chợ, triển lãm

Mẫu công văn về việc xin chủ trương tổ chức hội trợ, triển lãm

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm