Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu đề nghị phê chuẩn lệnh thu giữ

Đề nghị phê chuẩn lệnh thu giữ
15

Đề nghị phê chuẩn lệnh thu giữ

Mẫu đề nghị về việc phê chuẩn lệnh thu giữ là mẫu đề nghị được lập ra để đề nghị về việc phê chuẩn lệnh thu giữ. Mẫu đề nghị nêu rõ thông tin nội dung phê chuẩn, đồ thu giữ… Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đề nghị tại đây.

1. Mẫu đề nghị phê chuẩn lệnh thu giữ

Mẫu đề nghị phê chuẩn lệnh thu giữ

…………………………………….

………………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………….

…………………, ngày…… tháng…… năm……..

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN

Lệnh thu giữ (1)………………………………………….

Kính gửi:………………………………………………………………………………………..

Căn cứ: …………………………………………………………………………………………

Xét cần thiết cho việc điều tra;

Căn cứ Điều 197 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan ……………………. ra Lệnh thu giữ (1)…………………………….. số: ……………………………. ngày………….tháng………..năm…tại (2) ……………………………….. đề tên:

Người gửi: ……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….

Người nhận: …………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….

Đề nghị Viện kiểm sát ………………………….. phê chuẩn Lệnh thu giữ (1) ………………………. trên.

Nơi nhận:

– Như trên;

– …………………………………

– ……………………………………

– Hồ sơ 02 bản.

…………………………..

(1) Ghi rõ: Thư tín, điện tín, bưu kiện hoặc bưu phẩm;

(2) Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức bưu chính viễn thông.

2. Quy định về thu giữ phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử thư tín, điện tín, bưu kiện

Điều 196, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định về thu giữ phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử như sau:

“(1). Việc thu giữ phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử do người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thực hiện và có thể mời người có chuyên môn liên quan tham gia. Trường hợp không thể thu giữ được thì phải sao lưu vào phương tiện lưu trữ và thu giữ như đối với vật chứng. (2) Khi thu giữ các phương tiện điện tử có thể thu thiết bị ngoại vi kèm theo và các tài liệu có liên quan”.

Điều 197, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định về thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại cơ quan, tổ chức bưu chính, viễn thông như sau:

“(1). Khi cần thiết phải thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại cơ quan, tổ chức bưu chính, viễn thông thì Cơ quan điều tra ra lệnh thu giữ. Lệnh này phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành.(2). Trường hợp không thể trì hoãn việc thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại cơ quan, tổ chức bưu chính, viễn thông thì Cơ quan điều tra có thể tiến hành thu giữ nhưng phải ghi rõ lý do vào biên bản. Sau khi thu giữ phải thông báo ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp bằng văn bản kèm theo tài liệu liên quan đến việc thu giữ để xét phê chuẩn… Cơ quan ra lệnh thu giữ phải thông báo cho người có thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm bị thu giữ biết. Nếu việc thông báo cản trở điều tra thì sau khi cản trở đó không còn nữa, cơ quan ra lệnh thu giữ phải thông báo ngay”.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm