Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu đơn đăng ký kiểm tra thực hành tốt phòng thí nghiệm

Đơn đăng ký kiểm tra phòng thí nghiệm
85

Đơn đăng ký kiểm tra phòng thí nghiệm

Mẫu đơn đăng ký về việc kiểm tra thực hành tốt phòng thí nghiệm

Mẫu đơn đăng ký về việc kiểm tra thực hành tốt phòng thí nghiệm là mẫu đơn được lập ra để đăng ký về việc kiểm tra thực hành tốt phòng thí nghiệm. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký kiểm tra… Mẫu được ban hành theo Thông tư 04/2018/TT-BYT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội quy phòng thí nghiệm

Mẫu biên bản theo dõi ép cọc thí nghiệm

Mẫu biên bản theo dõi rung hạ cọc thí nghiệm

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đăng ký về việc kiểm tra thực hành tốt phòng thí nghiệm như sau:

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TÊN CƠ SỞ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………./……………

………, ngày…… tháng ….. năm …….

ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA THỰC HÀNH TỐT PHÒNG THÍ NGHIỆM
(Đăng ký kiểm tra lần đầu)

Kính gửi: Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế

Tên cơ sở:…………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ công ty/cơ sở kiểm nghiệm:…………………………………………………………………………

Điện thoại/fax/email:………………………………………………………………………………………………

Thực hiện Thông tư số 04/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt phòng thí nghiệm và hướng dẫn việc triển khai, áp dụng, sau khi tiến hành tự thanh tra và đánh giá đạt yêu cầu; cơ sở chúng tôi xin đăng ký với Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) kiểm tra GLP vào bất kỳ thời gian nào và cam kết khắc phục kịp thời những tồn tại ghi trong biên bản kiểm tra.

Chúng tôi xin gửi kèm bản đăng ký này các tài liệu liên quan sau đây:

(1) – Tài liệu pháp lý chứng minh việc thành lập và chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

(2) – Bản sao chứng thực Chứng chỉ hành nghề dược của người phụ trách chuyên môn về dược.

(3) – Bản hồ sơ tổng thể về cơ sở kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Phụ trách cơ sở kiểm nghiệm
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu đơn đăng ký về việc kiểm tra thực hành tốt phòng thí nghiệm

Mẫu đơn đăng ký về việc kiểm tra thực hành tốt phòng thí nghiệm

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm