Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chế độ ưu đãi

Đơn đề nghị hỗ trợ chế độ ưu đãi
44

Đơn đề nghị hỗ trợ chế độ ưu đãi

Mẫu đơn đề nghị về việc hỗ trợ chế độ ưu đãi

Mẫu đơn đề nghị về việc hỗ trợ chế độ ưu đãi là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc hỗ trợ chế độ ưu đãi. Mẫu đơn nêu rõ nội dung đề nghị… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu bảng kê cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ liên kết đào tạo

Mẫu bảng kê chương trình đào tạo của trung tâm bồi dưỡng văn hóa

Mẫu phiếu thẩm định chương trình đào tạo

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị về việc hỗ trợ chế độ ưu đãi như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI

(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở đào tạo văn hóa – nghệ thuật công lập)

Kính gửi: (Cơ sở đào tạo công lập)

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………

Nơi sinh: …………………………………………………………………………………………..

Lớp: ……………………………. Khóa học: ………………… Thời gian khóa học: ….

Ngành học: ……………………………………………………………………………………….

Mã số học sinh, sinh viên: …………………………………………………………………..

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ).

Căn cứ Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà trường xem xét để hỗ trợ chế độ ưu đãi theo quy định.

…………., ngày…tháng…năm…

Xác nhận của Khoa

(Quản lý học sinh, sinh viên)

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn đề nghị về việc hỗ trợ chế độ ưu đãi

Mẫu đơn đề nghị về việc hỗ trợ chế độ ưu đãi

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm