Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp
43

Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp

Mẫu giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá

Mẫu giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá là mẫu giấy được lập ra để đăng ký về hoạt động của doanh nghiệp đấu giá. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp đấu giá

Mẫu giấy đề nghị cấp lại giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá

Mẫu giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá

Nội dung cơ bản của mẫu giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá như sau:

UBND TỈNH, TP…
SỞ TƯ PHÁP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số………/TP-ĐKHĐ

Tỉnh (thành phố)…, ngày….. tháng… năm……

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CỦA DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tên gọi của doanh nghiệp đấu giá tài sản: …………………………………………………………….

Tên giao dịch (nếu có): …………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………….. Fax: …………………………………………………..

2. Chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân/Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh:

Họ và tên: …………………………Nam/Nữ:…………….sinh ngày ……./……./………

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/thẻ Căn cước công dân số: ………………………………………

Ngày cấp: ………/……../…….. Nơi cấp:…………………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………………..

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: …………………………………… ngày cấp ……./……./…….

3. Danh sách thành viên hợp danh (đối với công ty đấu giá hợp danh):

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chứng chỉ hành nghề đấu giá
(ghi rõ số, ngày cấp)

Ghi chú

1

2

GIÁM ĐỐC
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá

Mẫu giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm