Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu giấy xác nhận quá trình hành nghề

Giấy xác nhận quá trình hành nghề
261

Giấy xác nhận quá trình hành nghề

Mẫu giấy ghi chép xác nhận về quá trình hành nghề

Mẫu giấy ghi chép xác nhận về quá trình hành nghề là mẫu giấy được lập ra để ghi chép về việc xác nhận quá trình hành nghề khám chữa bệnh. Mẫu nêu rõ nội dung xác nhận, người được xác nhận… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động do bị mất, hư hỏng, bị thu hồi

Mẫu danh sách người thực hiện khám sức khỏe

Mẫu văn bản công bố cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe

Nội dung cơ bản của mẫu giấy ghi chép xác nhận về quá trình hành nghề như sau:

………..1………..
………..2………..
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

Số: …../GXNTH

……3…….., ngày…. tháng… năm 20….

GIẤY XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH HÀNH NGHỀ

…………………….2……………………….. xác nhận:

Ông/bà: ………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ cư trú: ……………………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số4: …………………………………………………………………

Ngày cấp: ……………………………………………… Nơi cấp: ……………………………………………….

Văn bằng chuyên môn: …………………5…………Năm tốt nghiệp: …………………………. đã hành nghề tại ……………………..6……………………….. và đạt kết quả như sau:

1. Thời gian hành nghề:7 ………………………………………………………………………………………..

2. Năng lực chuyên môn: 8 ……………………………………………………………………………………..

3. Đạo đức nghề nghiệp:9 ……………………………………………………………………………………….

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

1 Tên cơ quan chủ quản của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2 Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3 Địa danh.

4 Hộ chiếu còn hạn sử dụng.

5 Ghi văn bằng của người hành nghề.

6 Ghi cụ thể tên khoa phòng làm việc.

7 Ghi cụ thể thời gian hành nghề từ ngày …. tháng … năm…. đến ngày …. tháng …. năm…

8 Nhận xét cụ thể về khả năng thực hiện các kỹ thuật chuyên môn theo chuyên khoa mà người hành nghề làm việc.

9 Nhận xét cụ thể về giao tiếp, ứng xử của người hành nghề đối với đồng nghiệp và người bệnh.

Mẫu giấy ghi chép xác nhận về quá trình hành nghề

Mẫu giấy ghi chép xác nhận về quá trình hành nghề

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm