Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu hồ sơ người bị bệnh nghề nghiệp

Hồ sơ người bị bệnh nghề nghiệp
30

Hồ sơ người bị bệnh nghề nghiệp

Mẫu hồ sơ của người bị bệnh nghề nghiệp

Mẫu hồ sơ của người bị bệnh nghề nghiệp là mẫu hồ sơ được lập ra để ghi chép về thông tin của người bị bệnh nghề nghiệp. Mẫu nêu rõ thông tin của người bệnh, diễn biến sức khỏe… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu bảng theo dõi bệnh nghề nghiệp

Mẫu tình hình nghỉ việc do ốm, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Mẫu giấy giới thiệu của người sử dụng lao động

Nội dung cơ bản của mẫu hồ sơ của người bị bệnh nghề nghiệp như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

HỒ SƠ
NGƯỜI BỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Số: ………….

Họ tên bệnh nhân………………………………………. Sinh năm……………………………………….

Nguyên quán: …………………………………………………………………………………………………..

Nghề và bậc nghề……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ hiện nay…………………………………………………………………………………………………

Tên đơn vị làm việc……………………………………………………………………………………………

Làm việc ở bộ phận…………………………………………………………………………………………..

Tiếp xúc với……………………………………………………………………………………………………..

Thời gian phát hiện bệnh ngày……………. tháng…………… năm 19……………………………

Tên bệnh nghề nghiệp……………………………………………………………………………………….

Tại Hội đồng y khoa…………………………………………………………………………………………..

Quyết định của Hội đồng GĐYK số……… ngày…….. tháng…….năm 199…………………..

Tỉ lệ mất khả năng lao động…………………………………………………………………………….. .

Sổ trợ cấp ngày….. tháng…… năm 19…………

Điều kiện làm việc (ghi rõ từng yếu tố tiếp xúc nặng nhọc độc hại nguy hiểm):

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Các bệnh, thương tật khác

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

DIỄN BIẾN SỨC KHỎE HÀNG NĂM

Năm khám tại

Tình trạng của bệnh

Điều trị từ ngày

Điều dưỡng từ ngày

Phục hồi chức năng

Giám định lại

Kết quả sau đợt điều trị, điều dưỡng

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

Ngày lập hồ sơ…………………..
Thủ trưởng đơn vị lao động
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu hồ sơ của người bị bệnh nghề nghiệp

Mẫu hồ sơ của người bị bệnh nghề nghiệp

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm