Dành cho giáo viênTài liệu

Mẫu nhận xét môn Thủ công tiểu học theo Thông tư 27

Cách ghi nhận xét học bạ môn Thủ công theo Thông tư 27
22
Nội dung bài viết

Cách ghi nhận xét học bạ môn Thủ công theo Thông tư 27

Mẫu nhận xét môn Thủ công tiểu học theo Thông tư 27 là các mẫu nhận xét đánh giá học sinh mới nhất hiện nay theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học. Mời các thầy cô tham khảo.

Lời nhận xét theo thông tư 27

Giữa học kỳ II
Mức đạt được Nhận xét điểm mạnh và các mặt cần rèn luyện
Mã nhận xét Nội dung
T Hoàn thành sản phấm đẹp, sáng tạo.
H Sản phẩm hoàn thành đạt yêu cầu.
H Hoàn thành sản phẩm đạt yêu cầu.
T Hoàn thành sản phẩm nhanh, đẹp có sáng tạo.
T Hoàn thành sản phẩm nhanh, đẹp có sáng tạo.
H Hoàn thành sản phẩm. Cần nhanh nhẹn hơn trong các thao tác kĩ thuật.
H Hoàn thành sản phẩm theo yêu cầu.Cần nhanh nhẹn hơn trong các thao tác kĩ thuật.
H Hoàn thành sản phẩm theo yêu cầu.Cần nhanh nhẹn hơn trong các thao tác kĩ thuật.
H Hoàn thành sản phẩm theo yêu cầu.
T Khéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp. Có mắt thẩm mĩ tốt
T Hoàn thành sản phẩm nhanh, đẹp có sáng tạo.
T Khéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp. Có mắt thẩm mĩ tốt
T Khéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp. Có mắt thẩm mĩ tốt
H Hoàn thành sản phẩm đạt yêu cầu.
T Hoàn thành sản phẩm đẹp có sáng tạo.
H Sản phẩm hoàn thành đạt yêu cầu.
H Nắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành.
H Hoàn thành sản phẩm đạt yêu cầu.
T Khéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp. Có mắt thẩm mĩ tốt
H Nắm được quy trình gấp, cát dán.Sản phẩm hoàn thành.
T Nắm được quy trình gấp cắt dán.Hoàn thành sản phẩm đẹp sáng tạo.
T Hoàn thành sản phẩm nhanh, đẹp có sáng tạo.
H Nắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành.
H Nắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành.
T Khéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp.
T Khéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp. Có mắt thẩm mĩ tốt
T Nắm được quy trình gấp cắt dán. Hoàn thành sản phẩm đẹp sáng tạo.
H Hoàn thành sản phẩm đạt yêu cầu.
T Nắm được quy trình gấp, cắt, dán. Sản phẩm hoàn thành sáng tạo đẹp.
H Hoàn thành sản phẩm đạt yêu cầu.
H Nắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành.
H Nắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành.
H Nắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành.
T Khéo tay, hoàn thành sản phẩm đẹp, sáng tạo.
H Nắm được quy trình gấp, cắt dán. Sản phẩm hoàn thành.
T Hoàn thành sản phẩm nhanh, đẹp có sáng tạo.
T Sản phẩm hoàn thành đẹp có sáng tạo.
T Sản phẩm hoàn thành đẹp có sáng tạo.
H Nắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành.
T Nắm được quy trình gấp, cắt dán, sản phẩm đẹp.
T Nắm được quy trình gấp, cắt dán, sản phẩm đẹp.
H Sản phẩm hoàn thành đạt yêu cầu.
T Có khiếu thẩm mĩ thực hành gấp cắt dán sản phẩm đẹp.
T Có khiếu thẩm mĩ thực hành gấp cắt dán sản phẩm đẹp.
H Sản phẩm hoàn thành đạt yêu cầu.
T Có khiếu thẩm mĩ thực hành gấp cắt dán sản phẩm đẹp.
H Sản phẩm hoàn thành đạt yêu cầu.
T Sản phẩm hoàn thành đẹp có sáng tạo.
T Khéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp. Có mắt thẩm mĩ tốt
T Sản phẩm hoàn thành đẹp có sáng tạo.
H Nắm được quy trình gấp, cắt dán, sản phẩm hoàn thành.
H Nắm được quy trình gấp, cắt dán, sản phẩm hoàn thành.
H Nắm được quy trình gấp, cắt dán, sản phẩm hoàn thành.
H Nắm được quy trình gấp, cắt dán, sản phẩm hoàn thành.
T Sản phẩm hoàn thành đẹp có sáng tạo.
T Sản phẩm hoàn thành đẹp có sáng tạo.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong phần biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm