Dành cho giáo viênTài liệu

Mẫu phân phối chương trình Hoạt động trải nghiệm lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực

Phân phối chương trình HĐTN lớp 1
63

Phân phối chương trình HĐTN lớp 1

Bản in

Mẫu phân phối chương trình Hoạt động trải nghiệm lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực là mẫu với đầy đủ các nội dung của từng tiết học giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy lớp 1 theo chương trình mới. Mời các thầy cô tham khảo.

Phân phối chương trình môn Hoạt động trải nghiệm

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC NĂM HỌC 2020-2021

MÔN: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM. LỚP: 1

Tuần

Tiết theo thứ tự

Chủ đề

Nội dung kiến thức

Yêu cầu cần đạt

Hình thức tổ chức dạy học

1

1

Trường của em, lớp của em.

Xây dựng nhà trường

Làm quen được với bạn mới, thể hiện sự thân thiện với bạn bè, thầy cô.

Tham quan, vẽ, cá nhân, cả lớp. Chia sẻ, hoạt động nhóm

2

3

2

4

Kết bạn không khó.

Xây dựng nhà trường

Làm quen được với bạn mới, thể hiện sự thân thiện với bạn bè, thầy cô.

Cá nhân, thảo luận, cặp đôi, cả lớp. Chia sẻ, hoạt động nhóm

5

6

3

7

Giờ học, giờ chơi.

Xây dựng nhà trường

Nhận biết được những việc làm vào giờ học, những việc nên làm vào giờ chơi và thực hiện được những việc đó.

Trò chơi, cá nhân, thảo luận, tổ, cả lớp. Chia sẻ, hoạt động nhóm

8

9

4

10

Anh em một trường.

Xây dựng nhà trường

Tham gia các hoạt động giáo dục của Sao Nhi đồng và của nhà trường.

Cá nhân, tổ, cả lớp.

Chia sẻ, hoạt động nhóm

11

12

5

13

Vẻ ngoài của em

Khám phá bản thân

Mô tả được hình thức bên ngoài của bản thân.

Trò chơi, thảo luận, tổ, cả lớp. Chia sẻ, hoạt động nhóm

14

15

6

16

Nét độc đáo của mỗi người

Khám phá bản thân

Mô tả được hình thức bên ngoài của bản thân.

Trò chơi, cá nhân, cả lớp. Chia sẻ, hoạt động nhóm

17

18

7

19

Ngày mới bắt đầu bằng niềm vui

Khám phá bản thân

Thể hiện được một số biểu hiện cảm xúc và hành vi yêu thương phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp thông thường.

Trò chơi, cá nhân, cả lớp. Chia sẻ, hoạt động nhóm

20

21

8

22

Cảm xúc của em

Khám phá bản thân

Thể hiện được một số biểu hiện cảm xúc và hành vi yêu thương phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp thông thường.

Trò chơi, cá nhân, tình hống, chia sẻ, hoạt động nhóm.

23

24

9

25

Vượt qua cảm xúc không vui

Khám phá bản thân

Thể hiện được một số biểu hiện cảm xúc và hành vi yêu thương phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp thông thường.

Thảo luận, cá nhân, cặp đôi, cả lớp. Chia sẻ, hoạt động nhóm

26

27

10

28

Lời nói đẹp

Khám phá bản thân

Thể hiện được một số biểu hiện cảm xúc và hành vi yêu thương phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp thông thường.

Trò chơi, thảo luận, xử lí tình huống, chia sẻ, hoạt động nhóm.

29

30

11

31

Sức mạnh của lời nói

Khám phá bản thân

Thể hiện được một số biểu hiện cảm xúc và hành vi yêu thương phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp thông thường.

Trò chơi, thảo luận, xử lí tình huống, chia sẻ, hoạt động nhóm

32

33

12

34

Thầy, cô giáo và chúng em

Xây dựng nhà trường

Làm quen được với bạn mới, thể hiện sự thân thiện với bạn bè, thầy cô.

Trò chơi, cá nhân, thảo luận, chia sẻ.

35

36

13

37

Lời nói và việc làm

Chăm sóc gia đình

Thể hiện được lời nói, việc làm thể hiện tình yêu thương với các thành viên trong gia đình phù hợp với lứa tuổi.

Quan sát, thảo luận, chia sẻ, hoạt động nhóm

38

39

14

40

Bày tỏ yêu thương

Khám phá bản thân

Thể hiện được một số biểu hiện cảm xúc và hành vi yêu thương phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp thông thường.

Trò chơi, cá nhân, thảo luận. Chia sẻ, hoạt động nhóm

41

42

15

43

Đồ dùng của em là bạn em

Rèn luyện bản thân

Thực hiện được một việc tự chăm sóc bản thân phù hợp với lứa tuổi.

Quan sát, tương tác, cá nhân, thảo luận, cả lớp. Chia sẻ, hoạt động nhóm

44

45

16

46

Sống ngăn nắp

Chăm sóc gia đình

Biết tham gia sắp xếp nhà cửa gọn gàng.

Trò chơi, cá nhân, thảo luận. Chia sẻ, hoạt động nhóm

47

48

17

49

Đồ uống của em

Rèn luyện bản thân

Thực hiện được một việc tự chăm sóc bản thân phù hợp với lứa tuổi.

Thí nghiệm, thảo luận, cá nhân, thảo luận.

Chia sẻ, hoạt động nhóm

50

51

18

52

Ăn đủ lớn nhanh

Rèn luyện bản thân

Thực hiện được một việc tự chăm sóc bản thân phù hợp với lứa tuổi.

Khởi động hát, cá nhân, thảo luận. Chia sẻ, hoạt động nhóm

53

54

19

55

Thân thể thơm tho

Rèn luyện bản thân

Thực hiện được một việc tự chăm sóc bản thân phù hợp với lứa tuổi.

Trò chơi, cá nhân, thảo luận, cả lớp. Chia sẻ, hoạt động nhóm

56

57

20

58

Giờ nào việc nấy

Rèn luyện bản thân

Thực hiện được một việc tự chăm sóc bản thân phù hợp với lứa tuổi.

Trò chơi, cá nhân, thảo luận, cả lớp. Chia sẻ, hoạt động nhóm.

59

60

21

61

Bảo vệ mình trước sự thay đổi của thời tiết

Rèn luyện bản thân

Thực hiện được một việc tự chăm sóc bản thân phù hợp với lứa tuổi.

Cá nhân, thảo luận, cả lớp. Chia sẻ, hoạt động nhóm.

62

63

22

64

Phòng tránh nguy hiểm

Rèn luyện bản thân

Nêu được những hành động an toàn, không an toàn khi vui chơi và thực hiện được một số hành vi tự bảo vệ.

Trò chơi, cá nhân, thảo luận, cả lớp. Chia sẻ, hoạt động nhóm

65

66

23

67

Ứng xử với người lạ

Rèn luyện bản thân

Nêu được những hành động an toàn, không an toàn khi vui chơi và thực hiện được một số hành vi tự bảo vệ.

Trò chơi, cá nhân, thảo luận, cả lớp. Chia sẻ, hoạt động nhóm

68

69

24

70

Một ngày của mẹ

Chăm sóc gia đình

Thể hiện được lời nói, việc làm thể hiện tình yêu thương với các thành viên trong gia đình phù hợp với lứa tuổi.

Cá nhân, thảo luận, cả lớp. Chia sẻ, hoạt động nhóm

71

72

25

73

Em là chủ nhà

Chăm sóc gia đình

Thể hiện được lời nói, việc làm thể hiện tình yêu thương với các thành viên trong gia đình phù hợp với lứa tuổi.

Vở kịch, cá nhân, cặp đôi, cả lớp. Chia sẻ, hoạt động nhóm

74

75

26

76

Ngày hội việc nhà

Chăm sóc gia đình

Biết cách sử dụng một số dụng cụ gia đình một cách an toàn.

Điệu nhảy, trò chơi, cá nhân, thảo luận, cả lớp. Chia sẻ, hoạt động nhóm

77

78

27

79

Yêu lao động

Xây dựng nhà trường

Tham gia các hoạt động giáo dục của Sao Nhi đồng và của nhà trường

Cá nhân, cả lớp. Chia sẻ, hoạt động nhóm

80

81

28

82

Em với hàng xóm

Xây dựng cộng đồng

Biết thiết lập mối quan hệ với hàng xóm.

Trò chơi, cá nhân, thảo luận, cả lớp. Chia sẻ, hoạt động nhóm

83

84

29

85

Cùng chung tay

Xây dựng cộng đồng

Biết tham gia một số hoạt động xã hội phù hợp với lứa tuổi.

Cá nhân, cả lớp. Chia sẻ, hoạt động nhóm

86

87

30

88

Ngày hội đọc sách

Xây dựng nhà trường

Tham gia các hoạt động giáo dục của Sao Nhi đồng và của nhà trường

Cá nhân, thảo luận, cả lớp, tham quan, trải nghiệm. Chia sẻ, hoạt động nhóm

89

90

31

91

Quê hương trong mắt em

Tìm hiểu và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên

Giới thiệu được với bạn bè, người thân về vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

Cá nhân, thảo luận, cả lớp. Chia sẻ, hoạt động nhóm.

92

93

32

94

Họa sĩ thiên nhiên

Tìm hiểu và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên

Giới thiệu được với bạn bè, người thân về vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

Trò chơi, cá nhân, cả lớp. Chia sẻ, hoạt động nhóm.

95

96

33

97

Em chăm sóc cây

Tìm hiểu và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên

Biết bảo vệ vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

Chia sẻ, cá nhân, tổ, hoạt động nhóm, cả lớp.

98

99

34

100

Trái Đất không phải là “Trái rác”

Tìm hiểu và bảo vệ môi trường

Nhận biết được thế nào là môi trường sạch, đẹp và chưa sạch đẹp.

Trò chơi, cá nhân, thảo luận, tổ, cả lớp. Chia sẻ, hoạt động nhóm

101

102

35

103

Em học sống xanh

Tìm hiểu và bảo vệ môi trường

Thực hiện được một số việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi để bảo vệ môi trường xung quanh luôn sạch, đẹp.

Cá nhân, cả lớp. Chia sẻ, hoạt động nhóm

104

105

NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

(Ký, ghi rõ họ tên)

TỔ TRƯỞNG/NHÓM TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

(Ký, ghi rõ họ tên)

HIỆU TRƯỞNG PHÊ DUYỆT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm