Dành cho giáo viênTài liệu

Mẫu phân phối chương trình Toán lớp 1 bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ

Phân phối chương trình môn Toán lớp 1
15

Phân phối chương trình môn Toán lớp 1

Bản in

Mẫu phân phối chương trình Toán lớp 1 bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ là mẫu với đầy đủ các nội dung của từng tiết học giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy lớp 1 theo chương trình mới. Mời các thầy cô tham khảo.

Phân phối chương trình sách giáo khoa Toán lớp 1

KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Tuần

Tiết

Tên bài

Ghi chú

HỌC KÌ I

CHỦ ĐỀ 1. CÁC SỐ ĐẾN 10

1

1

Vị trí quanh ta

2

Nhận biết các hình

3

Luyện tập

2

4

Các số 1, 2, 3

5

Luyện tập

6

So sánh các số trong phạm vi 3

3

7

Luyện tập

8

Các số 4, 5, 6

9

Phép đếm đến 6

4

10

Luyện tập

11

So sánh các số trong phạm vi 6

12

Luyện tập

5

13

Các số 7, 8, 9

14

Phép đếm đến 9

15

Luyện tập

6

16

So sánh các số trong phạm vi 9

Tuần

Tiết

Tên bài

Ghi chú

17

Luyện tập

18

Số 0

7

19

Số 10

20

Tách số

21

Tách số (tiếp theo)

CHỦ ĐỀ 2. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10

8

22

Phép cộng trong phạm vi 3

23

Luyện tập

24

Bảng cộng 1 trong phạm vi 10

9

25

Luyện tập

26

Luyện tập

27

Luyện tập chung

10

28

Phép trừ

29

Luyện tập

30

Phép trừ trong phạm vi 4

11

31

Luyện tập

32

Bảng cộng 2 trong phạm vi 10

33

Luyện tập

Tuần

Tiết

Tên bài

Ghi chú

12

34

Luyện tập

35

Phép trừ trong phạm vi 5

36

Luyện tập

13

37

Bảng cộng 3 trong phạm vi 10

38

Luyện tập

39

Phép trừ trong phạm vi 6

14

40

Luyện tập

41

Bảng cộng 4 trong phạm vi 10

42

Luyện tập

15

43

Số 0 trong phép cộng

44

Luyện tập

45

Số 0 trong phép trừ

16

46

Luyện tập

47

Bảng cộng 5 trong phạm vi 10

48

Luyện tập

17

49

HĐTN 1. EM KHÁM PHÁ CÁC NHÓM ĐỒ VẬT

50

Ôn tập về hình học

51

Ôn tập về các số trong phạm vi 10

Tuần

Tiết

Tên bài

Ghi chú

18

52

Ôn tập về phép cộng và phép trừ

Kiểm tra cuối học kì I

HỌC KÌ II

CHỦ ĐỀ 2. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10

19

53

Phép trừ trong phạm vi 7

54

Luyện tập

55

Bảng cộng 6, 7, 8, 9 trong phạm vi 10

20

56

Luyện tập

57

Phép trừ trong phạm vi 8

58

Luyện tập

21

59

Phép trừ trong phạm vi 9

60

Luyện tập

61

Phép trừ trong phạm vi 10

22

62

Luyện tập

63

HĐTN 2. KHÁM PHÁ LỚP 1 CỦA EM

Tuần

Tiết

Tên bài

Ghi chú

CHỦ ĐỀ 3. CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ

64

Đo độ dài

23

65

Đơn vị đo độ dài – Xăng-ti-mét

66

Luyện tập

67

Bài toán giải bằng một phép tính cộng

24

68

Luyện tập

69

Bài toán giải bằng một phép tính trừ

70

Luyện tập

25

71

Luyện tập chung

72

Các số tròn chục

73

Luyện tập

26

74

Các số có hai chữ số

75

Luyện tập

76

Các số có hai chữ số (tiếp theo)

27

77

Luyện tập

78

So sánh số có hai chữ số

79

Luyện tập

28

80

Luyện tập chung

Tuần

Tiết

Tên bài

Ghi chú

81

Luyện tập chung (Ôn tập giữa học kì II)

82

HĐTN 3. EM ĐO ĐỘ DÀI

29

83

Đồng hồ

84

Luyện tập

85

Tuần lễ

30

86

Luyện tập

CHỦ ĐỀ 4. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ KHÔNG NHỚ TRONG PHẠM VI 100

87

Phép cộng không nhớ trong phạm vi 100

88

Luyện tập

31

89

Phép trừ không nhớ trong phạm vi 100

90

Luyện tập

91

Cộng, trừ nhẩm các số tròn chục

32

92

Luyện tập

93

HĐTN 4. KHÁM PHÁ NGÔI TRƯỜNG EM HỌC

94

Luyện tập chung

33

95

Ôn tập về các số trong phạm vi 100

96

Ôn tập về so sánh các số trong phạm vi 100

97

Ôn tập về cộng, trừ không nhớ các số trong phạm vi 100

Tuần

Tiết

Tên bài

Ghi chú

34

98

Ôn tập về hình học

99

Ôn tập về đại lượng

100

Ôn tập về giải toán

35

Kiểm tra cuối năm học

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm