Biểu mẫuGiáo dục - Đào tạo

Mẫu phiếu đánh giá đề tài

Phiếu đánh giá
117

Phiếu đánh giá

Mẫu phiếu đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học

Mẫu phiếu đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học là mẫu phiếu được lập ra để đánh giá về đề tài nghiên cứu khoa học. Mẫu phiếu nêu rõ nội dung đề tài nghiên cứu khoa học. Mẫu phiếu nêu rõ nội dung đề tài nghiên cứu… Mẫu được ban hành theo Thông tư 18/2016/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu phiếu chấm điểm đề tài nghiên cứu khoa học

Mẫu quyết toán kinh phí chi cho nghiên cứu khoa học

Mẫu bìa đề tài nghiên cứu khoa học

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Mã số đề tài:

PHIẾU ĐÁNH GIÁ
ĐỀ TÀI THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” NĂM…

1. Họ tên thành viên Hội đồng:

2. Quyết định thành lập Hội đồng (số, ngày, tháng, năm):

3. Tên đề tài:

4. Đánh giá của thành viên Hội đồng:

Số TT

Tiêu chí đánh giá

Điểm tối đa

Điểm đánh giá

1

Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài

15

1.1

Tổng quan các vấn đề nghiên cứu trong và ngoài nước (0 ÷ 5 đ)

1.2

Có phân tích, đánh giá và chỉ ra những tồn tại chưa được giải quyết (0 ÷ 5 đ)

1.4

Nêu được lý do lựa chọn đề tài (0 ÷ 5 đ)

2

Ý tưởng của đề tài và cách tiếp cận

15

2.1

Ý tưởng của đề tài: có tính mới về khoa học, có ý nghĩa về thực tiễn ứng dụng… (0 ÷ 10 đ)

2.2

Cách tiếp cận: có tính khoa học, tính sáng tạo… (0 ÷ 5 đ)

3

Mục tiêu đề tài

10

3.1

Tính rõ ràng, cụ thể… (0 ÷ 5 đ)

3.2

Phù hợp với tên và nội dung nghiên cứu của đề tài (0 ÷ 5 đ)

4

Phương pháp nghiên cứu

10

4.1

Tính đầy đủ, phù hợp với nội dung nghiên cứu (0 ÷ 5 đ)

4.2

Tính rõ ràng, đúng đắn, hiện đại của các phương pháp nghiên cứu được sử dụng (0 ÷ 5 đ)

5

Kết quả nghiên cứu

40

5.1

Lượng kết quả nghiên cứu so với các nội dung nghiên cứu thực hiện (0 ÷ 10 đ)

5.2

Bàn luận, phân tích ý nghĩa của các kết quả nghiên cứu phục vụ mục tiêu đề tài (0 ÷ 15 đ)

5.3

Sự hoàn chỉnh trong kết quả nghiên cứu để giải quyết mục tiêu đề tài đặt ra (0 ÷ 10 đ)

5.4

Khả năng vận dụng kết quả nghiên cứu trong nghiên cứu, ứng dụng thực tiễn, ưu tiên đề tài đã được triển khai ứng dụng trong thực tiễn (0 ÷ 5 đ)

6

Hình thức trình bày báo cáo tổng kết đề tài

5

6.1

Bố cục, logic hợp lý… (0 ÷ 1 đ)

6.2

Nội dung đầy đủ, đáp ứng yêu cầu của một báo cáo tổng kết đề tài (0 ÷ 2 đ)

6.3

Trình bày sạch đẹp, ít lỗi chế bản… (0 ÷ 2 đ)

7

Công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước, lấy (*) hoặc (**)

(*) Đã công bố bài báo (0 ÷ 5 đ)

(**) Trường hợp có giấy xác nhận đăng (0 ÷ 4 đ)

5

Cộng

100

Ghi chú:

a) Đề tài được chấm theo thang điểm 100, là số nguyên.

b) Khung điểm xét giải: Đề tài đạt từ 85 điểm trở lên được chọn vào vòng chung khảo; từ 80 điểm đến dưới 85 điểm được xét giải ba; từ 70 điểm đến dưới 80 điểm được xét giải khuyến khích; đề tài không được xét giải nếu đạt dưới 70 điểm hoặc bị phát hiện hồ sơ không hợp lệ.

5. Ý kiến và kiến nghị khác:

6. Dự kiến xếp giải:

Vào vòng chung khảo

Giải Ba

Giải Khuyến khích

Không đạt giải

Ngàythángnăm
(ký tên)

Mẫu phiếu đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học

Mẫu phiếu đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm