Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ cán bộ, công chức

Phiếu giao nhận hồ sơ
251

Phiếu giao nhận hồ sơ

Mẫu 02b-BNV/2007 phiếu giao nhận hồ sơ cán bộ, công chức

Mẫu 02b-BNV/2007 phiếu giao nhận hồ sơ cán bộ, công chức là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc giao nhận hồ sơ cán bộ công chức. Mẫu nêu rõ nội dung giao nhận… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu công văn báo cáo cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu

Mẫu quyết định điều động công chức, viên chức

Mẫu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

Nội dung cơ bản của mẫu 02b-BNV/2007 phiếu giao nhận hồ sơ cán bộ, công chức như sau:

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Mã số hồ sơ CBCC:…………………

I. BÊN GIAO HỒ SƠ CBCC

1. Tên cơ quan, đơn vị giao hồ sơ: …………………………………………………

2. Họ và tên, chức vụ người quyết định giao: …………………………………..

3. Họ và tên, chức vụ của người giao: …………………………………………….

4. Các thông tin cơ bản về hồ sơ: …………………………………………………..

a. Tên hồ sơ giao: ………………………………………………………………………..

b. Độ mật của hồ sơ: …………………………………………………………………….

c. Mô tả chi tiết về đặc điểm và tình trạng của hồ sơ khi giao: …………….

5. Ngày giao hồ sơ………./………/………….

6. Phương thức giao hồ sơ: ……………………………………………………………

II. BÊN NHẬN HỒ SƠ CBCC

1. Tên cơ quan nhận hồ sơ: ……………………………………………………………

2. Họ và tên, chức vụ của người nhận: …………………………………………….

3. Ghi chú về tình trạng hồ sơ khi nhận: ……………………………………………

a. Ngày nhận hồ sơ:…………/………/……………………. Mã số hồ sơ CBCC …………….

b. Tên hồ sơ nhận: …………………………………………………………………………

c. Mô tả chi tiết về đặc điểm và tình trạng của hồ sơ khi nhận ……………..

BÊN NHẬN HỒ SƠ
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nhận hồ sơ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN GIAO HỒ SƠ
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị giao hồ sơ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI GIAO HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 02b-BNV/2007 phiếu giao nhạn hồ sơ cán bộ, công chức

Mẫu 02b-BNV/2007 phiếu giao nhạn hồ sơ cán bộ, công chức

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm