Biểu mẫuKhiếu nại - Tố cáo

Mẫu phiếu lấy ý kiến người được trợ giúp pháp lý

Phiếu lấy ý kiến người được trợ giúp pháp lý hoặc người thân thích
86

Phiếu lấy ý kiến người được trợ giúp pháp lý hoặc người thân thích

Phiếu lấy ý kiến người được trợ giúp pháp lý

Mẫu phiếu lấy ý kiến người được trợ giúp pháp lý là biểu mẫu phiếu được lập ra để lấy ý kiến của người thân thích thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý.

Mẫu đơn khiếu nại mới nhất

Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý – Mẫu 02-TP-TGPL

PHIẾU LẤY Ý KIẾN NGƯỜI ĐƯỢC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ HOẶC NGƯỜI THÂN THÍCH

Ông/Bà hoặc người thân của Ông/Bà (sau đây gọi là người thân) thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý. Để nâng cao chất lượng hoạt động này, ông/bà vui lòng cung cấp cho chúng tôi một số ý kiến sau

A. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Họ và tên: ……………………………………………………………………………………..

2. – Ông/Bà là người được trợ giúp pháp lý □

– Người thân của Ông/Bà là người được trợ giúp pháp lý □

3. Ông/Bà hoặc người thân đã được trợ giúp pháp lý về vụ việc gì?

……………………………………………………………………………………………………..

4. Đây là lần thứ mây Ông/Bà hoặc người thân yêu cầu trợ giúp pháp lý:

……………………………………………………………………………………………………..

B. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

4. Người thực hiện trợ giúp pháp lý có gặp gỡ Ông/Bà hoặc người thân không?

a) Không gặp lần nào □

b) Gặp 1 lần □

c) Gặp 2 lần trở lên □

d) Không biết □

5. Ông/Bà hoặc người thân có được người thực hiện trợ giúp pháp lý tạo điều kiện để trình bày, cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc không?

a) Có □

b) Không □

c) Không biết □

6. Người thực hiện trợ giúp pháp lý có cung cấp các thông tin liên quan đến vụ việccho Ông/Bà hoặc người thân không?

a) Có □

b) Không □

c) Không biết □

7. Người thực hiện trợ giúp pháp lý có đưa ra các giải pháp để Ông/Bà hoặc người thân lựa chọn nhằm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình?

a) Có □

b) Không □

c) Không biết □

8. Người thực hiện trợ giúp pháp lý có đòi hỏi hoặc nhận tiền, lợi ích vật chất hoặc lợiích khác của Ông/Bàhoặc người thân không?

a) Có □

b) Không □

c) Không biết □

Nếu có, đề nghị ghi cụ thể: …………………………………………………………………………….

9. Người thực hiện trợ giúp pháp lý có xúc phạm người được trợ giúp pháp lý không?

a) Có □

b) Không □

c) Không biết □

Nếu có, đề nghị ghi cụ thể: …………………………………………………………………………….

10.Người thực hiện trợ giúp pháp lý có tiết lộ thông tin vụ việc và nhân thân của người được trợ giúp pháp lý vớingười khác không?

a) Có □

b) Không □

c) Không biết □

Nến có, đề nghị ghi cụ thể: …………………………………………………………………………….

11. Người thực hiện trợ giúp pháp lý có xúi giục, kích động Ông/Bàhoặc người thân cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật không?

a) Có □

b) Không □

c) Không biết □

Nếu có, đề nghị ghi cụ thể: ……………………………………………………………………………..

12. Ông/Bà có hài lòng về cách ứng xử, giao tiếp của người thực hiện trợ giúp pháp lý không?

a) Có □

b) Không □

13. Ông/Bà có hài lòng về tinh thần trách nhiệm và cách thức hướng dẫn của người thực hiện trợ giúp pháp lý không?

a) Có □

b) Không □

Nếu không, đề nghị ghi cụ thể: ………………………………………………………………………..

14. Ông/Bà có hài lòng về năng lực, hiểu biết chuyên môn của người thực hiện trợ giúp pháp lý không?

a) Có □

b) Không □

Nếu không, đề nghị ghi cụ thể: …………………………………………………………………………

15. Ông/Bà có tin tưởng người thực hiện trợ giúp pháp lý không?

a) Có □

b) Không □

Nếu không, đề nghị ghi cụ thể: …………………………………………………………………………

16. Ông/Bà có hài lòng về nội dung, kết quả trợ giúp pháp lý không?

a) Có □

b) Không □

Nếu không, đề nghị ghi cụ thể: …………………………………………………………………………

17. Ông/Bà cótiếp tục yêu cầu trợ giúp pháp lý khi cần không?

a) Có □

b) Không □

Nếu không, đề nghị ghi cụ thể: …………………………………………………………………………

18. Ông/Bà sẽ giới thiệu về trợ giúp pháp lý cho bạn bè, người thân không?

a) Có □

b) Không □

Nếu không, đề nghị ghi cụ thể: ………………………………………………………………………….

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ông/Bà

Mẫu phiếu lấy ý kiến người được trợ giúp pháp lý

Phiếu lấy ý kiến người được trợ giúp pháp lý

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm