Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu phiếu thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng

Phiếu thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng
108

Phiếu thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng

Mẫu phiếu thẩm tra lý lịch người xin vào Đảng là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin của người xin vào Đảng… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu tại đây.

1. Phiếu thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng là gì?

Phiếu thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng (Công văn đề nghị thẩm tra và lý lịch người xin vào Đảng) là một trong những biểu mẫu cần có trong số các giấy tờ, tài liệu cần hoàn thiện để kết nạp đảng viên. Đây là biểu mẫu được Chi ủy, Đảng ủy cơ sở nơi người xin vào Đảng lập ra gửi đến các địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan để thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng và người thân của người xin vào Đảng.

Phiếu thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng hiện nay theo mẫu 20-KNĐ của Ban Tổ chức Trung ương ban hành ngày 25/4/2018. Phiếu thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng là biểu mẫu tương đối đơn giản, ngắn gọn. Biểu mẫu này có thể coi như lời yêu cầu, đề nghị các địa phương, đơn vị nơi người xin vào Đảng và người thân của người xin vào Đảng đang sinh sống, làm việc xác nhận các thông tin trong lý lịch mà người xin vào Đảng khai có đúng hay không.

Nội dung cơ bản trong Phiếu thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng cần nêu rõ thông tin của người xin vào Đảng và các nội dung đề nghị xác minh. Sau đó, phiếu này sẽ được gửi kèm các tài liệu liên quan đến đơn vị, địa phương có liên quan để xác minh.

Phiếu thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng và các tài liệu liên quan đến việc xác minh lý lịch được đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ người xin vào Đảng trực tiếp đem đến cơ quan, đơn vị, địa phương nơi người xin vào Đảng và người thân sinh sống, làm việc, học tập xin ý kiến xác nhận nhưng nếu ở xa thì có thể gửi công văn qua đường bưu điện.

2. Mẫu phiếu thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng

Mẫu phiếu thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng

ĐẢNG BỘ…………………..

…………………………..….

Số……..-CV/

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………,ngày….tháng……năm……

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THẨM TRA

Lý lịch của người xin vào Đảng

Kính gửi:…………………………………………………

Để có cơ sở xem xét, kết nạp vào Đảng đối với quần chúng ………… …… ……… ………., sinh ngày……tháng……năm……

Quê quán…………………………………………………

Đang làm việc tại:…………………………………………

Đề nghị các đồng chí thẩm định, ghi nhận xét về lý lịch của người xin vào Đảng vào mục “ Nhận xét của cấp uỷ, tổ chức đảng…” trong lý lịch của người xin vào Đảng (gửi kèm công văn) theo những nội dung sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Các đồng chí xác nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch và gửi lại theo địa chỉ:………………..

Nơi nhận:

– Như trên,

– Lưu Văn phòng đảng uỷ.

T/M………………………..

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

3. Cách viết Phiếu thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng

Phiếu thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng là biểu mẫu có sẵn, nội dung ngắn gọn, đồng chí thay mặt cấp ủy ghi phiếu chỉ cần đọc kỹ các yêu cầu rồi điền nội dung, cụ thể như sau:

Phần đầu phiếu

– Ghi rõ tên Đảng bộ, tên Đảng ủy/ Chi ủy, số Phiếu thẩm tra (công văn).

– Địa điểm, ngày tháng năm viết Phiếu thẩm tra (công văn).

– Kính gửi: ghi rõ tên cơ quan, đơn vị, địa phương gửi tới xác minh.

Phần nội dung chính

– Ghi chính xác thông tin của người xin vào Đảng tại những vị trí được hướng dẫn gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, nơi làm việc.

– Đề nghị địa phương, cơ quan, đơn vị được đề nghị thẩm tra ghi nhận xét về lý lịch của người xin vào Đảng với những nội dung cụ thể: Lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của gia đình và thân nhân của quần chúng; Việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước, các quy định ở địa phương…

– Chi ủy, Đảng ủy nơi yêu cầu thẩm tra đề nghị nơi thẩm tra xác nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch sau khi thẩm tra xong

Phần cuối phiếu

– Ghi rõ nơi nhận, nơi lưu phiếu (công văn).

– Đại diện Chi ủy, Đảng ủy ghi rõ chức vụ, ký tên và đóng dấu lên phiếu (công văn).

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm