Biểu mẫuThuế - Kế toán - Kiểm toán

Mẫu thông báo hóa đơn điện tử cần rà soát

Biểu mẫu thông báo hóa đơn điện tử cần rà soát
43

Biểu mẫu thông báo hóa đơn điện tử cần rà soát

Mẫu thông báo rà soát hóa đơn điện tử

Thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát là mẫu thông báo được Cơ quan thuế lập ra nhằm thông báo về việc hóa đơn điện tử của đơn vị cần rà soát. Dưới đây là nội dung chi tiết mẫu thông báo, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu biên bản góp ý giờ dạy

Đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

TÊN CƠ QUAN THUẾ
CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN THUẾ
RA THÔNG BÁO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………./TB-……….

…………., ngày……..tháng……năm…..

THÔNG BÁO VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CẦN RÀ SOÁT

Tên người nộp thuế: ………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………………….

Cơ quan thuế thông báo về việc hóa đơn điện tử của đơn vị cần rà soát như sau:

STT

Mu s

Ký hiệu hóa đơn đin tử

Số hóa đơn điện tử

Ngày lập hóa đơn đin tử

Loại áp dụng hóa đơn đin tử

Lý do cần rà soát

1

2

3

4

5

6

7

Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, đơn vị thực hiện thông báo với cơ quan thuế.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO

(Chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan thuế)

Mẫu thông báo hóa đơn điện tử cần rà soát

Thông báo hóa đơn điện tử cần rà soát

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm