Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu tờ trình đề nghị ban hành văn bản

Tờ trình đề nghị về việc ban hành văn bản
126

Tờ trình đề nghị về việc ban hành văn bản

Mẫu tờ trình đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản

Mẫu tờ trình đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản là mẫu bản tờ trình được lập ra để đề nghị với UBND tỉnh ban hành văn bản. Mẫu tờ trình nêu rõ nội dung đề nghị ban hành… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu tờ trình đề nghị công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Mẫu tờ trình phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ

Mẫu tờ trình đề nghị công nhận danh hiệu

Nội dung cơ bản của mẫu tờ trình đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản như sau:

UBND TỈNH ………………….

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

Số: …………/TTr – ĐKT

…………., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị UBND tỉnh ban hành ………(1)…………..

Kính gửi: UBND tỉnh ………………..

Căn cứ…………………………(2)…………………………………………..;

Căn cứ…………………………(2)………….………………………….…..,

Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo ………(1)..………….…

…………………………………..(đính kèm dự thảo).

Sở GD&ĐT kính trình UBND tỉnh xem xét, ban hành./.

Nơi nhận:

– …(3)…;

– Lưu: VT, (4).

GIÁM ĐỐC (5)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên loại, trích yếu nội dung dự thảo.

(2) Các căn cứ pháp lý.

(3) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết…

(4) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(5) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu tờ trình đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản

Mẫu tờ trình đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm