Biểu mẫuThủ tục hành chính

Mẫu văn bản công bố cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe

Văn bản công bố cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe
40

Văn bản công bố cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe

Mẫu văn bản công bố về việc cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe

Mẫu văn bản công bố về việc cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe là mẫu văn bản được lập ra để công bố về việc cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe. Mẫu nêu rõ nội dung công bố, thông tin về cơ sở khám chữa bệnh… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu thông báo đăng ký hoạt động của cơ sở dịch vụ thẩm mỹ

Mẫu đơn đề nghị kiểm tra và công nhận ngôn ngữ

Mẫu giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kiểm tra ngôn ngữ trong khám chữa bệnh

Nội dung cơ bản của mẫu văn bản công bố về việc cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe như sau:

………..1………..
………..2………..
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

Số: …./VBCB-……3……..

……4…….., ngày…. tháng… năm 20….

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe

Kính gửi: ……………………………………………… 5 ………………………………………………

Tên cơ sở nộp hồ sơ: …………………………………………………………………………………………….

Địa điểm: ………………………………………………………….. 6 ………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………… Email (nếu có): …………………………………….

Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe và gửi kèm theo văn bản này 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau đây:7

1. Bản sao hợp lệ Giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

2. Danh sách người tham gia khám sức khỏe

3. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

4. Báo cáo về phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở KSK

5. Các hợp đồng hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật hợp pháp đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư này.

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

1 Tên cơ quan chủ quản của cơ sở khám sức khỏe

2 Tên của cơ sở khám sức khỏe

3 Chữ viết tắt tên cơ sở khám sức khỏe

4 Địa danh.

5 Tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định tại Khoản 4 Điều 45 Nghị định số ………/2016/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2016

6 Địa chỉ cụ thể của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

7 Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng với những giấy tờ có trong hồ sơ.

Mẫu văn bản công bố về việc cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe

Mẫu văn bản công bố về việc cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm