Hỏi đáp pháp luật

Niên giám thuế 2019

Lịch nộp báo cáo thuế mới nhất
23

Lịch nộp báo cáo thuế mới nhất

Bản in

Niên giám Thuế năm 2019

Sau khi quyết toán các loại thuế cuối năm, các doanh nghiệp cần biết trước lịch nộp các loại thuế năm 2019. Lịch nộp thuế 2019 gồm lịch nộp: Thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)… Dưới đây là Niên giám Thuế 2019 nhằm giúp các doanh nghiệp nắm rõ lịch nộp thuế trong năm.

Lịch nộp báo cáo quyết toán thuế 2019

Thời hạn

Nội dung

Căn cứ pháp lý

Kê khai theo tháng

20 hàng tháng (1)

– Tờ khai thuế GTGT tháng trước đó

– Tờ khai thuế TNCN tháng trước đó

– Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC

– Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT- BTC

Kê khai theo Quý

30/1 (2)

– Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2018

– Tờ khai thuế TNCN Quý IV/2018

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý IV/2018

– Nộp tiền thuế môn bài 2019

– Điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi tại Thông tư 151/2014/TT-BTC

– Điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi tại Thông tư 151/2014/TT-BTC

– Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC

– Khoản 4 Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP

– Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 119/2014/TT- BTC

31/3 (3)

– Quyết toán thuế TNDN 2018

– Quyết toán thuế TNCN 2018

– Nộp tiền thuế TNDN còn lại (nếu có)

– BC tài chính năm 2018

– Điểm d khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC

– Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT- BTC

30/4 (4)

– Tờ khai thuế GTGT Quý I/2019

– Tờ khai thuế TNCN Quý I/2019

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/2019

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý I/2019

– Điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi tại Thông tư 151/2014/TT-BTC

– Điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi tại Thông tư 151/2014/TT-BTC

– Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC

– Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 119/2014/TT- BTC

30/7 (4)

– Tờ khai thuế GTGT Quý II/2019

– Tờ khai thuế TNCN Quý II/2019

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2019

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý II/2019

– Điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi tại Thông tư 151/2014/TT-BTC

– Điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi tại Thông tư 151/2014/TT-BTC

– Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC

– Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 119/2014/TT- BTC

30/10 (4)

– Tờ khai thuế GTGT Quý III/2019

– Tờ khai thuế TNCN Quý III/2019

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/2019

– BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý III/2019

– Điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi tại Thông tư 151/2014/TT-BTC

– Điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi tại Thông tư 151/2014/TT-BTC

– Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC

– Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 119/2014/TT- BTC

(***) Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó (Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC)

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm

100
%

Off

Chúc mừng!  bạn nhận được 1 tài khoản ZOOM us bản PRO 1 năm