Dành cho giáo viênTài liệu

Phân phối chương trình Đạo đức lớp 2 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phân phối chương trình sách giáo khoa Đạo đức lớp 2
88

Phân phối chương trình sách giáo khoa Đạo đức lớp 2

Phân phối chương trình Đạo đức lớp 2 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống là mẫu với đầy đủ các nội dung của từng tiết học giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy lớp 2 theo chương trình mới. Mời các thầy cô tham khảo.

Phân phối chương trình môn Đạo đức sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Tuần

Tiết

Tên chủ đề

Bài học

Yêu cầu cần đạt

Hình thức tổ chức

Ghi chú

1, 2

1,2

Quê hương em

Vẽ đẹp quê hương em

– Nêu được địa chỉ quê hương.

– Bước đầu nhận biết được vẽ đpẹ của thiên nhiên và con người ở quê hương mình.

3, 4

1,2

Em yêu quê hương

– Thể hiện được việc làm thiết thực, phù hợp với lứa tuổi để thẻ hiện tình yêu quê hương.

5, 6

1,2

Kính trọng thầy giáo, cô giáo và yêu bạn bè

Kính trọng thầy giáo, cô giáo

– Nêu được một số biểu hiện của sự kính trọng thầy giáo, cô giáo.

– Thể hiện được hành động và lời nói thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo.

7, 8

1,2

Yêu quý bạn bè

– Nêu được một số biểu hiện của việc yêu quý bạn bè.

– Thực hiện được hành động và lời nói thể hiện sự yêu quý bạn bè.

– Sẵn sàng tham gia các hoạt động phù hợp với lứa tuổi để giúp đỡ các bạn khó khăn hoặc có hoàn cảnh không may mắn, các bạn ở vùng sâu, vùng xa hoặc vùng bị thiệt hại vì thiên tai.

9, 10

1,2

Quý trọng thời gian

Quý trọng thời gian

– Nêu được một só biểu hiện của việc quý trọng thời gian.

– Nêu được vì sao phải quý trọng thời gian.

– Thực hiện được việc sử dụng thời gian hợp lí.

11, 12

1,2

Nhận lỗi và sửa lỗi

Nhận lỗi và sửa lỗi

– Nêu được mọt só biểu hiện của việc nhận lỗi và sửa lỗi.

– Nêu được vì sao phải nhận lỗi và sửa lỗi.

– Thực hiện được việc nhận lỗi và sửa lỗi.

– Đồng tình với việc biết nhận lỗi và sửa lỗi, không đồng tình với việc không biết nhận lỗi và sửa lỗi.

13, 14

1,2

Bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình

Bảo quản đồ dùng cá nhân

– Nêu được một số biểu hiện của việc biết bảo quản đồ dùng cá nhân.

– Nêu được vì sao phải bảo quản đồ dùng cá nhân.

– Thực hiện dược việc bảo quản đồ dùng cá nhân.

– Nhắc nhở người thân, bạn bè bảo quản đồ dùng cá nhân.

15, 16

1,2

Bảo quản đồ dùng gia đình

– Nêu được một số biểu hiện của việc biết bảo quản đồ dùng gia đình.

– Nêu được vì sao phải bảo quản đồ dùng gia đình.

– Thực hiện dược việc bảo quản đồ dùng gia đình.

– Nhắc nhở người thân, bạn bè bảo quản đồ dùng gia đình.

17, 18

1,2

Thể hiện cảm xúc bản thân

Cảm xúc của em

– Phân biệt được cảm xúc tích cực và cảm xúc tiêu cực.

– Nêu được ảnh hưởng của cám xúc tích cực và tiêu cực đối với bản thân và mọi người xung quanh.

19, 20

1,2

Kiềm chế cảm xúc tiêu cực

– Nêu được cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực.

– Thực hiện được việc kiềm chế cảm xúc tiêu cực phù hợp.

21, 22

1,2

Tìm kiếm sự hỗ trợ

Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà

– Nêu được một số tình huống cần tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà.

– Nêu được vì sao phải tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà.

– Thực hiện được việc tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà.

23, 24

1,2

Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường

– Nêu được một số tình huống cần tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường.

– Nêu được vì sao phải tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường.

– Thực hiện được việc tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường.

25, 26

1,2

Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở công cộng

– Nêu được một số tình huống cần tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở công cộng.

– Nêu được vì sao phải tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở cong cộng.

– Thực hiện được việc tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở công cộng.

27, 28

1,2

Tuân thủ quy định nơi công cộng

Tìm hiểu quy định nơi công cộng

– Nêu được một số qui định cần tuân thủ ở nơi công cộng.

29, 30

1,2

Em tuân thủ quy định nơi công cộng

– Nêu được việc vì sao tuân thủ quy định nơi công cộng.

– Thực hiện được hành vi phù hợp tuan thủ quy định nơi công cộng.

– Đồng tình với những lời nói, hành động tuân thủ quy định nơi công cộng, không đồng tình với lời nói, hành động vi phạm quy định nơi công cộng.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm