Dành cho giáo viênTài liệu

Phân phối chương trình môn Địa lí 6 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

PPCT Địa lí 6 bộ Kết nối tri thức
116

PPCT Địa lí 6 bộ Kết nối tri thức

Phân phối chương trình môn Địa lí 6 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống là mẫu với đầy đủ các nội dung của từng tiết học giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc lên kế hoạch soạn và giảng dạy lớp 6 theo chương trình mới. Mời các thầy cô tham khảo.

Kế hoạch dạy học môn Địa lý lớp 6 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ 6. NĂM HỌC 2021-2022.

Học kì I: 18 tuần x 2 tiết/ tuần= 36 tiết

Học kì II: 17 tuần x 1 tiết/ tuần= 17 tiết

Cả năm: 53 tiết

Tuần

Tiết

Bài dạy

Ghi chú

Học kì I

1

1

Bài mở đầu

2

CHƯƠNG 1: BẢN ĐỒ-PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí

2

3

Bài 2: Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ

4

Bài 3: Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ.

3

5

Bài 4: Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ

6

Bài 5: Lược đồ trí nhớ

Tiết 1: Khái niệm và vẽ lược đồ trí nhớ đường đi

4

7

Bài 5: Lược đồ trí nhớ

Tiết 2:

Vẽ lược đồ trí nhớ khu vực

Luyện tập

8

CHƯƠNG 2: TRÁI ĐẤT-HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI

Bài 6: Trái Đất trong hệ Mặt Trời

5

9

Bài 7: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả

10

Bài 8: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả

Tiết 1: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

6

11

Bài 8: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả

Tiết 2: Hệ quả của TĐ quay quanh MT

12

Bài 9: Xác định phương hướng ngoài thực tế

7

13

CHƯƠNG 3: CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT

Bài 10: Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo

14

Bài 11: Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi

8

15

Bài 12: Núi lửa và động đất

16

Bài 13: Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản

Tiết 1: Các dạng địa hình

9

17

Bài 13: Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản

Tiết 2: Khoáng sản

18

Ôn tập giữa kì I

10

19

Kiểm tra giữa kì I

20

Bài 14: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

11

21

CHƯƠNG 4: KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Bài 15: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió

Tiết 1: Lớp vỏ khí (Thành phần của không khí, Các tầng khí quyển, Khối khí)

22

Bài 15: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió

Tiết 2: Khí áp và gió

12

23

Bài 16: Nhiệt độ không khí. Mây và mưa

Tiết 1: Nhiệt độ không khí

24

Bài 16: Nhiệt độ không khí. Mây và mưa

Tiết 2: Mây và mưa

13

25

Bài 17: Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu

Tiết 1: Thời tiết và khí hậu. Các đới khí hậu

26

Bài 17: Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu

Tiết 2: Biến đổi khí hậu

14

27

Bài 18: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

28

CHƯƠNG 5: NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT

Bài 19: Thủy quyển và vòng tuần hoàn của nước

15

29

Bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà

Tiết 1: Sông và hồ

30

Bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà

Tiết 2: Nước ngầm và băng hà

16

31

Bài 21: Biển và đại dương

32

CHƯƠNG 6: ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT

Bài 22: Lớp đất trên Trái Đất

Tiết 1: Các tầng đất. Thành phần của đất

17

33

Bài 22: Lớp đất trên Trái Đất

Tiết 2: Các nhân tố hình thành đất. Một số loại đất

34

Bài 23: Sự sống trên Trái Đất

18

35

Ôn tập cuối kì I

36

Kiểm tra cuối kì I

Học kì II

19

37

Bài 24: Rừng nhiệt đới

20

38

Bài 25: Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất

21

39

Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự nhiên địa phương

Tiết 1: Chuẩn bị thực hành

22

40

Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự nhiên địa phương

Tiết 2: Thực hành

23

41

CHƯƠNG 7: CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Bài 27: Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới

Tiết 1: Dân số thế giới. Sự phân bố dân cư

24

42

Bài 27: Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới

Tiết 2: Tìm hiểu một số thành phố đông dân trên thế giới

25

43

Bài 28: Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên

Tiết 1: Tác động của thiên nhiên đến con người

26

44

Bài 28: Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên

Tiết 2: Tác động của con người đến thiên nhiên

27

45

Ôn tập giữa kì II

28

46

Kiểm tra giữa kì II

29

47

Bài 29: Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững

30

48

Bài 30: Thực hành: Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên địa phương

Tiết 1: Chuẩn bị thực hành

31

49

Bài 30: Thực hành: Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên địa phương

Tiết 2: Thực hành

32

50

Ôn tập cuối kì II

33

51

Kiểm tra cuối kì II

34

52

Ôn tập

35

53

Ôn tập

Mời các thầy cô và các bạn tham khảo thêm các giáo án và tài liệu khác của bộ sách Kết nối tri thức lớp 6 trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu của Hoatieu.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm