Biểu mẫuThủ tục hành chính

Phiếu 1A/TĐTKT-DN: Phiếu thu thập thông tin doanh nghiệp, hợp tác xã

Phiếu thu thập thông tin doanh nghiệp, hợp tác xã
76

Phiếu thu thập thông tin doanh nghiệp, hợp tác xã

Phiếu 1A/TĐTKT-DN: Phiếu thu thập thông tin doanh nghiệp, hợp tác xã

Phiếu 1A/TĐTKT-DN: Phiếu thu thập thông tin doanh nghiệp, hợp tác xã là mẫu phiếu được lập ra để thu thập thông tin của các doanh nghiệp, hợp tác xã. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin người điều tra thu thập, thông tin chi tiết cụ thể của doanh nghiệp, hợp tác xã… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu tại đây.

Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin

Thư thông báo xác thực thông tin nhân sự

Mẫu phiếu đăng ký trao đổi thông tin với cơ quan thuế qua phương thức điện tử

Phiếu 1A/TĐTKT-DN: Phiếu thu thập thông tin doanh nghiệp, hợp tác xã

Phiếu 1A/TĐTKT-DN: Phiếu thu thập thông tin doanh nghiệp, hợp tác xã

Nội dung cơ bản của phiếu 1A/TĐTKT-DN: Phiếu thu thập thông tin doanh nghiệp, hợp tác xã như sau:

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ

Năm …………

(Áp dụng chung cho các DN nhà nước, DN ngoài nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài,
hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã – sau đây gọi chung là doanh nghiệp)

Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg, ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017. – Nghĩa vụ cung cấp thông tin được quy định theo Luật Thống kê
– Thông tin cung cấp theo phiếu này chỉ nhằm phục vụ công tác thống kê và được bảo mật theo Luật định

Nguyên tắc điền phiếu:

– Không ghi thông tin vào các ô có ký hiệu (x);

– Đối với những câu hỏi/mục lựa chọn, khoanh tròn vào mã số tương ứng với câu trả lời thích hợp;

– Đối với những câu hỏi/mục ghi thông tin, số liệu, phải ghi vào đúng ô hoặc bảng tương ứng;

– Doanh nghiệp kê khai số liệu tổng hợp cho toàn bộ hoạt động của trụ sở chính, cơ sở trực thuộc hạch toán phụ thuộc và cơ sở trực thuộc hạch toán độc lập.

1. Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………………………………..
(Viết đầy đủ bằng chữ in hoa có dấu)

Tên giao dịch (nếu có) ………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế của doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………

2. Địa chỉ doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………………

Tỉnh/TP trực thuộc TW: ………………………………………………………………………………………

Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh): ………………………………………………………………………..

Xã/phường/thị trấn: …………………………………………………………………………………………….

Thôn, ấp (số nhà, đường phố): ………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………

Số fax: ……………………………………………………………………………………………………………

Email: ……………………………………………………………………………………………………………..

3. Thông tin về giám đốc/chủ doanh nghiệp:

Họ và tên (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu):……………………………… Năm sinh: …………

Giới tính: …………………………………………………………………………………………………………

Dân tộc (Nếu là người nước ngoài ghi dân tộc là “Nước ngoài”): …………………………………..

Quốc tịch (Nếu có 2 quốc tịch trở lên, ghi quốc tịch thường dùng nhất): ………………………….

Trình độ chuyên môn được đào tạo (Theo bằng/giấy chứng nhận trình độ cao nhất hiện có)

1. Chưa đào tạo

2. Đào tạo dưới 3 tháng

3. Sơ cấp

4. Trung cấp

5. Cao đẳng

6. Đại học

7. Thạc sĩ

8. Tiến sĩ

9. Trình độ khác

Mời bạn đọc cùng tải về bản XLS hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm