Biểu mẫuThủ tục hành chính

Phiếu nhận xét Đảng viên

Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên
28

Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên

Phiếu nhận xét Đảng viên là mẫu phiếu dùng để nhận xét đảng viên trong các cơ quan hành chính nhà nước. Bản nhận xét Đảng viên này hướng dẫn dành Đảng viên về những Ưu điểm, Khuyết điểm và những lưu ý mà Đảng viên dự bị còn mắc phải.

1. Mẫu Phiếu nhận xét đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với cấp ủy và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú

Phiếu nhận xét Đảng viên

ĐẢNG BỘ ………………..………

CHI ỦY (CHI BỘ) …………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……., ngày tháng năm 20…..

PHIẾU NHẬN XÉT

đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với cấp ủy

và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú

-*-

Họ tên đảng viên:………………………………………….

Ngày vào Đảng: ……………………… Ngày chính thức:………………

Đang công tác tại:…………………………..

Chức vụ Đảng: ………………………Chức vụ chính quyền:………………

Cư trú tại:………………………………….

NHẬN XÉT CỦA CẤP ỦY ĐỊA PHƯƠNG NƠI CƯ CHÚ

1. Thực hiện nhiệm vụ đảng viên và nghĩa vụ công dân nơi cư trú:

2. Thực hiện các tiêu chuẩn của chi bộ về đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (đồng ý mức nào đánh dấu X vào ô tương ứng):

* Nội dung 1 :

Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, nói và làm theo quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; yêu quê hương, làng xóm, gắn bó với nhân dân, xây dựng gia đình văn minh, ấm no hạnh phúc.

– Gương mẫu thực hiện tốt:☐                           – Thực hiện tốt:☐

– Trung bình:☐                                                   – Chưa tốt:☐

* Nội dung 2 :

Có tác phong dân chủ, công tâm, khách quan, liêm chính, ý thức thực hành tiết kiệm. Tiết kiệm trong chi tiêu hằng ngày của bản thân và gia đình; có tài sản, tài chính minh bạch. Có đạo đức lối sống lành mạnh, không rượu chè bê tha, cờ bạc, lô đề; có ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống lành mạnh, giản dị.

– Gương mẫu thực hiện tốt:☐                        – Thực hiện tốt:☐

– Trung bình: ☐                                              – Chưa tốt:☐

* Nội dung 3:

Quan hệ gắn bó với nhân dân; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú; có tinh thần tham gia đóng góp ý kiến xây dựng làng, xóm, khu dân cư văn minh giàu đẹp; tham gia tích cực các buổi hội, họp nơi cư trú, xây dựng gia đình văn hoá.

– Gương mẫu thực hiện tốt:☐              – Thực hiện tốt:☐

– Trung bình: ☐                                     – Chưa tốt:☐

* Nội dung 4 :

Gần gũi, hoà nhã, lễ độ với nhân dân; đoàn kết thân ái, thương yêu giúp đỡ và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

– Gương mẫu thực hiện tốt:☐                     – Thực hiện tốt:☐

– Trung bình: ☐                                           – Chưa tốt:☐

tốt:

* Nội dung 5 :

Không tự kiêu, tự mãn, tự ti; nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, không bao che, dung túng những sai trái khuyết điểm; tích cực xây dựng đoàn kết trong nhân dân, khiêm tốn học hỏi nhân dân, nói đi đôi với làm. Có tinh thần đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Gương mẫu thực hiện tốt:☐                  – Thực hiện tốt:☐

– Trung bình: ☐                                         – Chưa tốt:☐

III. Cấp uỷ nơi cư trú nhận xét phân loại :

– G.mẫu thực hiện tốt: ☐         – Tốt: ☐         ; – Trung bình:☐           – Chưa tốt:☐

T/M ĐẢNG ỦY ……

(Ký, đóng dấu)

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)……..

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Phiếu nhận xét Đảng viên

ĐẢNG BỘ:………………….
ĐẢNG ỦY(CHI ỦY CƠ SỞ)
……………………….
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————
………., ngày……tháng…..năm……

PHIẾU NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN

Họ và tên Đảng viên: …………………………………….. Sinh hoạt tại Đảng bộ (cơ sở) ………………………thuộc Đảng bộ ……………………….

Địa chỉ cơ quan: ……………………………………………………………………………………….

Cư trú tại: ………………………………………………………………………………………………..

Chi ủy chi bộ: …………………………………… có nhận xét như sau: …………………………

1. Bản thân gia đình có tham gia sinh hoạt tổ dân phố, tổ nhân dân hay không?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

2. Quan hệ của bản thân và gia đình đối với nhân dân nơi cư trú

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Về đạo đức, lối sống thể hiện nơi cư trú

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

4. Bản thân và gia đình chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

5. Những vấn đề cần lưu ý (nếu có):

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Xác nhận của Đảng ủy phường
(xã, thị trấn)
T/M BAN CHI ỦY
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm