Biểu mẫuThủ tục hành chính

Phiếu thông tin mẫu bệnh phẩm

Mẫu phiếu ghi thông tin bệnh phẩm
78

Mẫu phiếu ghi thông tin bệnh phẩm

Mẫu phiếu ghi thông tin bệnh phẩm

Phiếu thông tin mẫu bệnh phẩm là biểu mẫu được lập ra để ghi đầy đủ các thông tin của mẫu bệnh phẩm như họ tên bệnh nhân, địa chỉ, giới tính, loại bệnh… Biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 40/2018/TT-BYT.

PHỤ LỤC II

PHIẾU THÔNG TIN GỬI KÈM MẪU BỆNH PHẨM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2018/TT-BYT ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1. Họ tên bệnh nhân: ………………………………..Tuổi

2. Giới tính:

3. Ngày, tháng, năm sinh: ……./…….. /

4. Địa chỉ: ………………………………………..Điện thoại:

5. Ngày khởi bệnh: ……../……. /

6. Chẩn đoán sơ bộ:……………………………………………………………………………………………..

7. Nơi điều trị:………………………………………………………………………………………………………

8. Loại bệnh phẩm:……………………………………………………………………………………………….

9. Ngày, giờ thu thập mẫu bệnh phẩm:……………………………………………………………………

10. Mã số mẫu bệnh phẩm:……………………………………………………………………………………

11. Yêu cầu xét nghiệm…………………………………………………………………………………………

12. Họ tên người thu thập mẫu bệnh phẩm:……………………………………………………………..

13. Đơn vị gửi mẫu bệnh phẩm:……………………………………………………………………………..

14. Địa chỉ: …………………………………………….Điện thoại:

Ngưi viết phiếu
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Mẫu phiếu được để trong túi kín chống thấm đặt trong hộp đựng mẫu bệnh phẩm.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Sự kiện nổi bật

thi sinh lo lang vi de thi lich su kho nhieu kien thuc lop 11

Thứ 5

23/02/2021 08:00

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm