Tin tuyển sinh

Phương án tuyển sinh Đại học Quốc tế Bắc Hà năm 2017

235

Hệ đào tạo Đại học, cao đẳng khối kinh tế – Tổng thời gian khóa học là 3,5 – 4 năm (đối với hệ đại học) và 2,5 – 3 năm (đối với hệ cao đẳng) gồm các ngành đào tạo sau

Căn cứ theo Quyết định số 1369/QĐ- TTg ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà;
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017, Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà thông báo tuyển sinh hệ đại học, cao đẳng chính quy và liên thông từ cao đẳng lên đại học năm học 2017 – 2018 như sau:

A. Hệ đào tạo đại học, cao đẳng chính quy trong nước:

1. Hệ đào tạo Đại học, cao đẳng khối kinh tế
– Tổng thời gian khóa học là 3,5 – 4 năm (đối với hệ đại học) và 2,5 – 3 năm (đối với hệ cao đẳng) gồm các ngành đào tạo sau:

TT Chuyên ngành học TT Chuyên ngành học
1. Ngành Quản trị kinh doanh 2.3 Tài chính quốc tế
1.1 Quản trị Doanh nghiệp 2.4 Tài chính công
1.2 Quản trị Marketing và Bán hàng 3. Ngành Kế toán
1.3 Quản trị khách sạn và du lịch 3.1 Kế toán tổng hợp
2. Ngành Tài chính – ngân hàng 3.2 Kiểm soát nội bộ
2.1 Tài chính doanh nghiệp 3.3 Kế toán doanh nghiệp
2.2 Tài chính Ngân hàng

2. Hệ đào tạo Đại học, cao đẳng khối kỹ thuật
– Tổng thời gian khóa học là 3,5 – 4 năm (đối với hệ đại học) và 3 năm (đối với hệ cao đẳng) gồm các chuyên ngành đào tạo sau:

TT Chuyên ngành học TT Chuyên ngành học
1. Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông 2. Ngành Công nghệ thông tin
1.1 Kỹ thuật điện tử truyền thông 2.1 Công nghệ thông tin
1.2 CN điện tử công suất 2.2 CNTT trong quản lý
1.3 CN điện tử dân dụng và công nghiệp 2.3 Quản lý hệ thống CNTT
1.4 Kỹ thuật thiết kế mạch vi điện tử
1.5 CN điện tử viễn thông

2. Hệ đào tạo Đại học, cao đẳng khối kỹ thuật
– Tổng thời gian khóa học là 3,5 – 4 năm (đối với hệ đại học) và 3 năm (đối với hệ cao đẳng) gồm các chuyên ngành đào tạo sau:

TT Chuyên ngành học TT Chuyên ngành học
1. Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng 3. Ngành Kinh tế xây dựng
1.1 Kỹ thuật công trình dân dụng 3.1 Kinh tế xây dựng
1.2 Kỹ thuật công trình công nghiệp 3.2 Quản lý dự án xây dựng
2. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

3. Hệ đào tạo đại học chính quy khối xây dựng
– Tổng thời gian khóa học là 4 – 4,5 năm
– Các chuyên ngành tuyển sinh như sau:

TT Chuyên ngành học TT Chuyên ngành học
1. Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng 3. Ngành Kinh tế xây dựng
1.1 Kỹ thuật công trình dân dụng 3.1 Kinh tế xây dựng
1.2 Kỹ thuật công trình công nghiệp 3.2 Quản lý dự án xây dựng
2. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

4. Hệ đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học và đào tạo văn bằng 2 cho các khối ngành kinh tế, kỹ thuật, xây dựng.
– Thời gian đào tạo 1,5 năm.
– Tốt nghiệp cấp bằng đại học chính quy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Mức học phí (mỗi năm học tương ứng là 10 tháng)
– Hệ đào tạo đại học chính quy và liên thông khối kinh tế mức học phí là: 850.000đ/tháng (tương ứng thu theo tín chỉ là: 240.000đ/tín chỉ ); Khối kỹ thuật và xây dựng học phí 1.050.000đ/tháng (tương ứng 270.000đ/tín chỉ).
– Hệ đào tạo cao đẳng chính quy mức học phí là: 650.000đồng/ tháng đối với khối kinh tế và 900.000đ/ tháng đối với khối kỹ thuật (tương ứng thu theo tín chỉ 220.000đ/ tín chỉ và 250.000đ/tín chỉ).

Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển
– Bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 01/4/2017.
– Xét tuyển đợt 1 : Từ 01/7/2017 đến 31/8/2017
– Xét tuyển đợt 2 : Từ 01/9/2017 đến 20/10/2017

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm