Hỏi đáp pháp luật

Quy định về nâng lương trước thời hạn đối với giáo viên

Điều kiện để được nâng lương trước thời hạn
104

Điều kiện để được nâng lương trước thời hạn

Quy định về nâng lương trước thời hạn đối với giáo viên là vấn đề được nhiều thầy cô giáo quan tâm bởi mức lương giáo viên hiện nay khá “ít ỏi”.

Nâng lương trước thời hạn nói chính xác hơn là nâng bậc lương trước thời hạn.

1. Điều kiện nâng lương trước thời hạn

Điều kiện nâng bậc lương được quy định tại điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV.

Có 2 trường hợp được nâng bậc lương trước thời hạn:

Điều kiện để được nâng lương trước thời hạn đối với từng trường hợp được quy định như sau:

Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

+ Đối với cán bộ, công chức: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

+ Đối với viên chức: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

Lưu ý: “Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ” do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp quy định cụ thể trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị

Nâng bậc lương trước thời hạn đối với giáo viên đã có thông báo nghỉ hưu:

+ Đối với cán bộ, công chức: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

+ Đối với viên chức: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

2. Chế độ nâng lương trước thời hạn

Chế độ nâng lương trước thời hạn

– Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

– Nâng bậc lương trước thời hạn do đã có quyết định nghỉ hưu

Những giáo viên thuộc trường hợp này được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời hạn giữ bậc để xét nâng lương thường xuyên

3. Ai được ưu tiên nâng lương trước hạn?

Điều 13 Quyết định 51 quy định sẽ xét trước người có thành tích cao hơn, người có thành tích thấp hơn xét sau cho đến hết chỉ tiêu.

Nếu nhiều người cùng đạt chuẩn thành tích thì thực hiện ưu tiên theo thứ tự:

4. Hồ sơ nâng lương trước thời hạn của giáo viên

Nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc

Nâng lương trước thời hạn do có thông báo nghỉ hưu.

Trên đây, Hoatieu.vn cung cấp các quy định về Nâng lương trước thời hạn đối với giáo viên Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Lao động – tiền lương, mảng Hỏi đáp pháp luật.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm