Đất đai - Nhà ởHỏi đáp pháp luật

Sang tên sổ đỏ có bắt buộc đo đạc lại không?

Mua đất có cần địa chính đo lại không?
99

Mua đất có cần địa chính đo lại không?

Sang tên sổ đỏ có bắt buộc đo đạc lại không? Khi mua đất từ người khác, tặng cho đất… có cần địa chính đo đạc lại diện tích đất không?

1. Sang tên sổ đỏ có bắt buộc đo đạc lại không?

Đo đạc lại đất có phải thủ tục bắt buộc khi sang tên sổ đỏ?

Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định thủ tục chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất không bắt buộc phải có bước “đo đạc lại diện tích đất”

=> Sang tên sổ đỏ không bắt buộc phải đo đạc lại đất.

Thủ tục đo đạc lại đất chỉ phải tiến hành trong những trường hợp quy định tại mục 2 bài này. Nếu việc sang tên sổ đỏ có chứa, liên quan đến những trường hợp này thì mới cần đo đạc lại

2. Khi nào phải đo lại đất?

Sang tên sổ đỏ có bắt buộc đo đạc lại không?

Khoản 1.1 Điều 17 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định những trường hợp sau phải đo lại đất:

3. Diện tích đất thực tế nhỏ hơn diện tích sổ đỏ phải làm thế nào?

Trên thực tế có nhiều trường hợp số liệu về diện tích đất trên sổ đỏ và diện tích đất được chuyển nhượng không trùng khớp với nhau.

Khoản 5, Điều 98, Luật Đất đai 2013 quy định:

– Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, thì khi cấp hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

– Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của luật này.

Theo Khoản 24 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP thì việc thay đổi diện tích đất do đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất là một căn cứ để cấp đổi giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp

=> Trong trường hợp diện tích đất thực tế nhỏ hơn diện tích sổ đỏ bạn được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế.

Trên đây, Hoatieu.vn đã trả lời câu hỏi Sang tên sổ đỏ có bắt buộc đo đạc lại không? Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết có liên quan tại mảng Hỏi đáp pháp luật

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm