Phổ biến Pháp luật

Sửa đổi định mức học sinh, giáo viên/lớp trong năm 2020

61

Dự kiến sửa đổi định mức học sinh, giáo viên trên 1 lớp

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 102/NQ-CP về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế, trong đó sẽ sửa đổi định mức học sinh, giáo viên/lớp trong năm 2020.

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

– Rà soát, sửa đổi định mức học sinh/lớp quy định tại Điều lệ các bậc học và định mức giáo viên/lớp quy định tại Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 và Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 cho phù hợp với việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông và điều kiện thực tế của từng vùng, miền, hoàn thành trong Quý IV/2020.

– Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan có liên quan rà soát, đánh giá thực trạng về cơ chế, chính sách đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập để đề xuất các giải pháp đồng bộ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện, khuyến khích các tổ chức cá nhân thành lập các trường tư thục.

– Đề xuất giải pháp thực hiện xã hội hóa buổi học thứ 02 trong ngày đối với cấp học mầm non và tiểu học, trình Chính phủ trong Quý III năm 2020.

Bên cạnh đó, giao Bộ Nội vụ nghiên cứu về cơ chế hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ đối với vị trí việc làm được xác định là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập, trình Chính phủ trong tháng 3/2021.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương triển khai thực hiện; tổng hợp các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của các địa phương, báo cáo Thủ tướng.

Xem chi tiết nội dung tại Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03/7/2020.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thiquocgia.vn.

0 ( 0 bình chọn )

Thi Quốc Gia Thi THPT Quốc Gia 2021 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt nam

https://thiquocgia.vn
Tổng hợp tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia 2020 - 2021, Thi tốt nghiệp, Tài liệu luyện thi

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm